Å være BI-student skal være krevende

6. november 2014

Universitas slo i gårsdagens avis opp sensasjonsoverskriften: “BI-studenter stryker mest”, en nyhet som raskt spredde seg til andre medier. Vi imøteser debatten om hva dette i realiteten betyr for våre studenter.

Av prorektor Dag Morten Dalen, ved Handelshøyskolen BI

Å gå på BI er ingen ”walkover”. Det er mulig å komme inn, men mer krevende å gjennomføre. Slik skal det være ved en akademisk institusjon på høyt internasjonalt nivå. For vi stiller krav til studentenes innsats og faglige prestasjoner. I dette bildet faller noen studenter gjennom med for svak studieprogresjon eller dårlige eksamensresultater.

Helt konkret skjer den største delen av frafallet allerede etter første året på bachelorstudiet. Studenter som skal lykkes på BI må med andre ord vise god gjennomføring frem mot 2. året. Og som for alle høyskoler og universiteter er arbeidet med å øke studieprogresjon og redusere strykprosent en balansegang mellom tilstrekkelige høye krav til faglige prestasjoner og god faglig oppfølgning og veiledning.

Gjennom de siste årene har vi økt vårt fokus på veiledning og det å hjelpe studentene gjennom studiene, noe som kommer til å ha stor prioritet også fremover. Likevel vil ufravikelige krav til faglige prestasjoner også i fremtiden holde liv i strykprosenter godt over null. Noe annet ville vært merkelig.

BI er en av Europas største handelshøyskoler med nærmere 20.000 heltids- og deltidsstudenter. Vårt store tilbud av bachelorutdanninger er en forutsetning for en slik posisjon, og har bidratt til at store deler av norsk næringsliv har kunnskapsmedarbeidere som startet sin karriere med økonomi- og ledelsesstudier på BI.

Posisjonen er ønsket, og forklarer også hvorfor vi ikke konkurrerer med skoler som NHH om de høyeste opptakskravene på grunnutdanningene. Der andre høyskoler tar opp fra 100 til 400 studenter på et bachelorprogram i økonomi og administrasjon, tar BI opp 4000 studenter fordelt på studiestedene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, og på 13 ulike bachelorprogrammer – i spennet fra finans til kultur og ledelse. Det skaper et mangfold i studentmiljøet som studentene våre setter stor pris på.  

BI kommer også i fremtiden til å gi mange sjansen til å skaffe seg en kvalitetsutdannelse. Det vi ikke kommer til å fire på, er den faglige kvaliteten. Verdien av studentenes vitnemål skal fortsatt gjenspeile at vi er en utdanningsinstitusjon på høyt faglig internasjonalt nivå.

Du kan også se alle nyheter her.