Amdam Visiting Scholar ved Harvard

6. november 2014

Harvard Business School har utnevnt Rolv Petter Amdam til Alfred D. Chandler Jr International Visiting Scholar.

Alfred D. Chandeler Jr, som har gitt navnet til gjestestillingen, var professor ved Harvard Business School. Chandeler Jr regnes som en av grunnleggerne av det moderne strategifaget og faget business history. Utnevnelsen går hvert år til en anerkjent forsker utenfor USA.

Tilbringer høsten 2015 ved Harvard

Amdam skal tilbringe høstsemesteret 2015 ved Harvard hvor han primært skal drive forskning på hvordan Harvard og andre business skoler jobber med å utvikle ikke gradsgivende kurs og programmer, samt hvilken plass denne delen av virksomheten har i disse institusjonene.

- Enhver utnevnelse ved Harvard henger høyt. Det er en ære for meg at Harvard har utnevnt meg som visiting scholar. Jeg ser frem til oppholdet og muligheten til å samarbeide med andre forskere både fra Harvard Business School og andre anerkjente institusjoner, sier Rolv Petter om utnevnelsen Anerkjent forskning om utdanning ved business skoler

Amdam har helt siden han skrev BIs historie i 1993 og doktoravhandling om økonomisk-administrativ utdanning fått mye anerkjennelse for forskningen sin på utdanning ved business skoler. Han har skrevet flere bøker og publisert flere internasjonale artikler om dette temaet. Senest i år fikk Amdam sammen med Ragngild Kvålshaugen publisert en artikkel om utdannelsesbakgrunnen til Norge toppledere i Management & Organizationa

Du kan også se alle nyheter her.