BI åpner forskningssenter for kreative næringer

17. november 2014

Handelshøyskolen BI har opprettet et nytt forskningssenter for kreative næringer. – Senteret skal fremme forskning og utdanning på de kreative næringene, sier Anne-Britt Gran, som leder Center for Creative Industries ved BI.

Center for Creative Industries ved Handelshøyskolen BI skal produsere både egeninitiert grunnforskning og nyttig oppdragsforskning. Senteret skal være en brobygger mellom forskere, praktikere og studenter.

Senteret bærer navnet Creative Industries fremfor “kulturnæring” som er vanlig på norsk, fordi det er dette begrepet som dominerer internasjonalt i både teori og praksis. I Norge opererer vi med ni slike næringer: Musikk; film, spill og foto; TV og radio; arkitektur; design, trykte medier; annonse og reklame; kulturarv og kunstnerisk virksomhet. Fellesnevneren for disse bransjene er at de alle bedriver formbevisst kommunikasjon på mer eller mindre kreativt vis.

Tre satsingsområder

Center for Creative Industries har tre tematiske hovedområder:

  1. Digitalisering
  2. Kreative virksomheter (ledelse, markedsføring, eksport, forretningsmodeller og lignende)
  3. Privat kulturfinansiering som sponsing og crowdfunding


Professor Anne-Britt Gran

Digitalisering står sentralt i oppstartsprosjektene: digitale lokalaviser, digitalt kultur- og mediekonsum, digitalisering av kinoene, kulturinstitusjoner og sosiale medier.

Et nytt utviklingstrekk i dagens mediemarked er at opplaget til lokale dagsaviser faller mer enn gjennomsnittet. Samtidig innfører flere lokale mediehus brukerbetaling for det digitale innholdet.

– I prosjektet Digitale lokalaviser, betalingsmurer og annonsemarkedet skal vi undersøke hvordan leserne vurderer betalingsmur og hvordan innføringen av ulike betalingsmurer endrer lokalavisenes egenskaper som annonsemedium, fremholder professor Anne-Britt Gran.

Kunst i sosiale medier

Forskere tilknyttet senteret skal undersøke hvordan kunstnere og institusjoner bruker sosiale medier til deling, markedsføring, distribusjon, profilering og/eller i selve kunstproduksjonen.

– Det er også interessant å se om sosiale medier har en innflytelse på det kunstneriske uttrykket. Lytter egentlig kulturaktørene noen gang til publikum?, spør Gran.

Center for Creative Industries vil i samarbeid med analysefirmaet Menon kartlegge de kreative næringers betydning for norsk økonomi; verdiskaping, sysselsetting, lønnsomhet og hvor i landet de kreative næringene har størst betydning. Undersøkelsen vil også fange opp den økonomiske betydningen av digitalisering innenfor de kreative næringene. Senteret vil i samarbeid med Music Norway, som er oppdragsgiver, gjøre en studie av beste praksis på eksport av musikk.

– Prosjektet vil samle inn erfaringer fra musikere som har erfaringer med musikkeksport. Formålet er å forstå norsk musikkeksport bedre og hva som skal til for å lykkes, fremholder Gran.

Kort om Center for Creative Industries ved BI

  • Center for Creative Industries ved BI ble offisielt åpnet torsdag 13. november 2014.
  • Center for Creative Industries skal fremme forskning og utdanning innenfor kreative næringer (bransjer).
  • Professor Anne-Britt Gran blir leder for BI:Centre for Creative Industries.
  • Senterets medarbeidere er: Professor Sigrid Røyseng, førsteamanuensis Tor Bang, førsteamanuensis Jo Bech-Karlsen, førsteamanuensis Christian Fiesler, førsteamanuensis Terje Gaustad, førsteamanuensis Mona Solvoll, førsteamanuensis Gillian Warner-Søderholm og stipendiat Christian Winther Farstad.
  • Lenke til nettsider: Center for Creative Industries ved BI

 

Du kan også se alle nyheter her.