BI og Utdanningsdirektoratet utvider avtale for utdanning av rektorer

12. desember 2014

Etter et femårig samarbeid med Utdanningsdirektoratet, utvides nå rammeavtalen for rektorutdanningen med fem nye år.

- Rektorene må ta et større ansvar enn i dag for å sikre at elevenes læring blir så god som mulig. Dette krever en grunnleggende ny utforming av rektorrollen og de oppgaver som rektorer må vektlegge i sitt daglige arbeid. I denne utdanningen, som har fått svært god ekstern evaluering, hjelper vi rektorene til å definere sin nye ledelsesplattform sier professor Johan From, leder for utdanningen ved BI.

Handelshøyskolen BI har siden 2009 tilbudt et deltidstudium på masternivå i rektorutdanning i samarbeid med direktoratet, og er i dag den desidert største tilbyderen av utdanningen i Norge. Målet er at rektorene skal bli i bedre stand til å utføre sine lederoppgaver og gjennom dette bidra til at skolene løser sin primæroppgave, elevenes læring, på best mulig måte.

Johan From

Utdanningen har fått gjennomgående positive evalueringer fra de om lag 800 skolelederne som har fullført utdanningen ved BI. Dette har blant annet bidratt til at Utdanningsdirektoratet nå viderefører prosjektet til en ny femårsperiode.

Nasjonalt tilbud
Rektorutdanningen er et nasjonalt opplæringstilbud som nyansatte rektorer og assisterende rektorer kan søke på. Utdanningsdirektoratet velger ut hvem som skal få tilbudet og dekker også studieavgiften. Utdanningen tilsvarer 30 studiepoeng på masternivå, og varer omtrent halvannet år. I år har BI totalt 17 klasser på rektorutdanningen, hvorav 8 er på oppdrag fra direktoratet.

Handelshøyskolen BI er én av syv utdanningsinstitusjoner som Utdanningsdirektoratet nå har valgt til å styrke lederkompetansen i skolen. Utdanningen skal de neste fem årene tilbys ved følgende læresteder:

- Handelshøyskolen BI
- Høgskolen i Oslo og Akershus
- Høgskulen i Sogn og Fjordane
- AFF/Norges Handelshøyskole
- NTNU
- Universitetet i Agder
- Universitetet i Oslo

BI har i samarbeid med Oslo kommune levert skreddersydde utdanningsprogrammer i skoleledelse siden 2002 for Oslo, Bergen, Stavanger, Bærum, Fredrikstad, Sandefjord, Kongsberg, Ullensaker, Asker og kommunene på Nedre Romerike - samt Akerhus og Rogaland fylkeskommuner. Totalt har nærmere 2000 skoleledere fått slik utdanning i regi av BI.

 

Du kan også se alle nyheter her.