BI-professorer rådgir finansministeren

30. januar 2015

Hilde Bjørnland og Espen Moen var blant de ni inviterte ekspertene da finansminister Siv Jensen avholdt et dialogmøte om hvilke utfordringer og muligheter som følger av den lave oljeprisen.

De siste ti årene har høy oljepris, høy aktivitet i petroleumsvirksomheten og stor arbeidsinnvandring gitt betydelige bidrag til vekst i fastlandsøkonomien. Samtidig har det vært klart at etterspørselen fra petroleumsnæringen etter hvert vil avta, noe som var en del av det bildet som ble tegnet opp da budsjettet for 2015 ble lagt fram i fjor høst. Fallet i oljeprisen de siste månedene kan framskynde og forsterke den ventede nedgangen. Det vil stille vår evne til omstilling på prøve.

– Vi har ingen krise, sier finansminister Siv Jensen. Hun oppsummerer møtet punktvis, der hun blant annet vektlegger viktigheten av å sikre vekst og verdiskapning på sikt.

Tema for møtet var gitt «Mot en ny normal – utviklingen i norsk økonomi og behovet for omstillinger». BI-professor Hilde Bjørnland mener at vi befinner oss i en midlertidig situasjon som følge av at tilbudet på olje har blitt høyere, men at dette kommer til å stabilisere seg.

– Dette er ikke slutten på oljen. Vi må legge til rette for en god omstilling nå, samtidig som vi må beholde kompetansen slik at vi er klare til å møte en stigende etterspørsel av olje og gass, avslutter Bjørnland.

 

Du kan også se alle nyheter her.