BI-studenter etterlyser mindre byråkrati på norsk sokkel

6. januar 2015

Den synkende oljeprisen setter den norske næringen i faresonen, noe som kan gi store konsekvenser for Norge i fremtiden. Les om masteroppgaven som nylig ble omtalt i E24 her.

I en fersk masteroppgave fra BI blir det dannet et bilde av en stagnert oljeindustri.  Med en lav oljepris må det mer til enn oppsigelser for at den norske næringen skal kunne være bærekraftig.

- Dagens nyhetsbilde har vist at en rask synkende oljepris gjør den norske næringen særskilt utsatt, dette fordi kostnadsnivået på norsk sokkel har vært, og er høy. Vi hadde et inntrykk av at høye lønninger og personalkostnader var mye av årsaken til kostnadsutfordringene. Det vi derimot oppdaget var dette ikke nødvendigvis var riktig, sier Ole Jakob Ramsøy.

-Les om BI-studentenes masteroppgave på E24 her.

Ramsøy er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Sammen med Andreas Hesla Qvigstad analyserte de årsakene til de store kostnadene i olje- og gassindustrien i Norge.

- På kort sikt er konsekvensene store bølger av oppsigelser. Spesielt i serviceselskapene som for eksempel Aker Solutions og Aibel, men også i operatørselskap som Statoil.  Vår analyse konkluderer med at bransjen må se på de langsiktige kostnadsbesparelsene, dette gjennom standardiserte løsninger og strømlinjeformede produksjonskostnader, sier Ramsøy.

Vil gi konkurransefortrinn

Norsk industri er i dag verdensledende på visse områder, og det har vært en enorm vekst de siste årene. Det at aktivitetsnivået nå flater ut er ikke et unormalt fenomen. Ramsøy og Hesla Qvigstad har gjort flere intervjuer med ulike aktører i bransjen.

- Det var flere aktører i markedet som ikke forventet en stigende oljepris i tiden fremover, men innovative løsninger vil gi den norske bransjen et konkurransefortrinn i utlandet.  

Sentrale aktører i bransjen som Ramsøy og Qvigstad har snakket med kan fortelle at fokuset på innovasjon og teknologi er viktig for å få støtte fra statlige institusjoner og markedsledere som Statoil. Med denne støtten kan små bedrifter fortsette sin vekst med flere gode løsninger.

Store kostnader kan spares

Resultater fra oppgaven viser at det finnes flere argumenter for å automatisere driften. Ved å flytte personell fra å betjene prosesser om bord på plattformene, til å gjøre det på land slipper man store utgifter knyttet til for eksempel sovefasiliteter. Videre trekkes det frem de ubemannede undervannssystemene som i dag er helt ubemannet. Det hevdes at om slike løsninger kan tas opp på land og opp på plattformene kan store kostnader spares.

- Med et økt fokus på å redusere kostnadene gjennom slike innovative løsninger vil bransjen i fremtiden være bedre posisjonert mot svingninger i oljeprisen, forteller Ramsøy.

Fem formaninger for fremtiden:

- Satse på undervannsløsninger
- Ta fatt på innovative nyvinninger, noe som vil gi konkurransefortrinn overfor utlandet
- Kutte kostnadsnivået for å forebygge de synkende oljeprisene
- Automatisere og effektivisere produksjonsprosessen, for å imøtekomme den økte konkurransen fra lavkostnadsland.
- Bruke mindre tid på papirarbeid og byråkrati

Du kan også se alle nyheter her.