Et kunnskapsbasert Norden

16. januar 2015

Fra oljeøkonomi til kunnskapsbasert samarbeid. Hvordan skal vi utvikle kunnskapsøkonomien i Norden?

I samarbeid med Handelshögskolan i Stockholm og Norsk-Svensk handelskammer arrangerte Handelshøyskolen BI sist onsdag konferansen: ”Et kunnskapsbasert Norden - for et konkurransekraftig næringsliv”. På konferansen deltok blant annet Norges europaminister, Vidar Helgesen og Sveriges næringsminister, Mikael Damberg, samt toppledere fra næringsliv og akademia både i Sverige og Norge. Herunder blant annet konsernsjef i Kongsberg Gruppen ASA, Walter Qvam, ambassadør til Sverige, Kai Eide, og professor ved Handelshøyskolen BI, Torger Reve, for å nevne noen.

Formålet med konferansen var å sette fokus på utviklingen av grenseoverskridende clustere i den framtidige kunnskapsintensive økonomien, og belyse de muligheter som finnes i å øke samarbeidet mellom Norge og Sverige innenfor disse områdene. Tanken er også å initiere et eller flere forskningsprosjekter om grenseoverskridende clusterutvikling. Konferansen kan være starten på å kunne føre det norske forskningsprosjektet, ”Et Kunnskapsbasert Norge" videre i samarbeid med Sverige.

Foredrag med Torger Reve ved Handelshøyskolen BI.

Rektor ved Handelshögskolan i Stockholm, Lars Strannegård og rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.

Norges Europaminister, Vidar Helgesen.

Paneldebatt, f.v: Walter Qkvam, Örjan Sölvell, Maria Strömme, Terje Mjøs og Torger Reve

Torger Reve ved Handelshøyskolen BI.

Du kan også se alle nyheter her.