BI bistår EU med skattepolitikken

11. februar 2015

Handelshøyskolen BI vil som første norske skole være med når EU skal adressere mangelen på koordinering av skattepolitikken på tvers av landegrensene.

Gjennom prosjektet "Fairtax", finansiert av Horizon 2020, som er det største forsknings –og innovasjonsprogrammet til EU, skal BI være med å se på hvilke grep som kan gjøres i EU for å harmonisere skatte -og finanspolitikken slik at den både støtter oppunder økonomisk vekst og sikrer sosiale kår.

Prosjektet har flere komponenter, blant annet å modellere og sammenligne ulike skattesystemer, beregning av hvordan skatt påvirker likestilling, pensjon og befolkningens systemtillit, og hva formen på skatteadministrasjon betyr for å bestemme riktig skatt.

- Det har lenge vært jobbet med harmonisering av skattesystemene mellom land, både i OECD, EU og for den sakens skyld i Norge og Norden. Dette både fordi transaksjonene i, og mellom selskaper på tvers av landegrensene, har blitt mer kompliserte, og fordi det er konkurranse mellom land om å tiltrekke seg investeringer. Dette øker kostnadene for alle parter og det er en risiko for at det reduserer systemlegitimiteten, som i Norden tradisjonelt har vært høy , sier professor Benedicte Brøgger ved Handelshøyskolen BI.

EUs forskningsprosjekt starter opp 1.mars og vil gå over de neste fire årene. Prosjektet vil bestå av et flerfaglig internasjonalt forskerteam fra 11 ulike institusjoner, og har et budsjett på drøye 2,5 millioner Euro. Flere ledende internasjonale skatteforskere er med i prosjektet. Tre forskernettverk har gått sammen om søknaden, og representerer et bredt spekter av vitenskapelige tilnærminger og perspektiver.

- Målet med den nordiske delen av prosjektet er å utvikle modeller for organisering av skattearbeidet, ut fra en analyse av bedriftenes, rådgivernes og skatteadministrasjonens forståelse av hva som er "riktig skatt", forstått både i økonomiske, juridiske og kulturelle termer, sier Brøgger.

Prosjektet skal supplere eksisterende skatteforskning med nye metoder som «følgeforskning», hvor konkrete aktiviteter og dokumenter følges over tid, formative feed-back prosesser og  kartlegging av faktiske erfaringer med skatteetterlevelse. Den nordiske delen av prosjektet vil også gi grunnlag for en sammenligning med UK og Irland.

Disse er partnere i forskningsprosjektet:

 1. (Coordinator) Åsa Gunnarsson, Umeå University (UmU),  Sweden
 2. Lotta Björklund Larsen, Linköpings universitet (LiU), Sweden
 3. Benedicte Brögger, Handelshøyskolen BI, Norway
 4. Karen Boll, Copenhagen Business School, Denmark
 5. Ann Mumford, King’s College London, UK
 6. Lynne Oates, University of Exeter (UNEXE), UK
 7. Emer Mulligan, National University of Ireland, Galway Ireland
 8. Margit Schratzenstaller-Altzinger, WIFO, Austria
 9. Dana Nerudova, Mendel University, Czech Republic
 10. Kathleen Lahey, Queen’s University at Kingston, Canada
 11. Leonel Cesarino Pessôa, Getulio Vargas Foundation Law School, Brazil
Du kan også se alle nyheter her.