Lønnsomt med Master

20. februar 2015

9 av 10 siviløkonomer som gikk ut fra Handelshøyskolen BI høsten 2014, fikk jobb innen seks måneder. Tallene kommer frem i Arbeidsmarkedsundersøkelsen for 2015.

– Til tross for et tøffere arbeidsmarked bekrefter undersøkelsen at det er et stort mangfold av muligheter for studenter med en økonomisk- og administrativ utdanning fra BI, sier rektor Inge Jan Henjesand.

Tallet har holdt seg relativt stabilt siden 2014, da 91,7 prosent gikk rett ut i jobb.

Får jobbtilbud før eksamen

Hele 77,2 prosent av siviløkonomene og 75,1 prosent av masterstudentene fikk jobb før de var ferdige med studiene. Dette utgjør en oppgang på henholdsvis 0,6 og 5,3 prosent sammenlignet med året før.

– Kombinasjonen av et bredt treårig løp og en mer spesifisert mastergrad gjør dagens studentene til gode problemløsere. Modellen utdanner medarbeidere som evner å være både generalister og spesialister. Det gjør de også svært ettertraktet i næringslivet, forteller Henjesand.

Tidligere ute med å søke

89,8 prosent av siviløkonomstudentene som gikk ut våren 2014 startet jobbsøkingen før endte studier. Til sammenligning startet 86,3 prosent av masterstudentene å søke jobber til samme tid.

- Det er lurt å tenke på jobb tidlig i studiene. De som er i et masterløp er tidlig ute med å søke jobber, dra på intervjuer og posisjonere seg i arbeidsmarkedet. Det ser vi lønner seg, avslutter Henjesand. 

Siviløkonomene er lønnsvinneren

Gjennomsnittslønnen for alle studieretningene ved BI har gått opp med +0,3 % for BSc og +3,3 % for MSc fra 2014.

Prosentvis økning i lønn fra 2013 - 2014:

  • Lønn uten bonus: BSc: 0,3, Lønn inkl. bonus: BSc: 1,0
  • Lønn uten bonus: MSc: 3,3 Lønn inkl. bonus: MSc: 3,0
  • Lønn uten bonus: SØ: 2,1 Lønn inkl. bonus: SØ: 0

Men det er de nyutdannede siviløkonomstudenter som har den høyeste lønnen med et gjennomsnitt på totalt 478 000 kroner (inkludert tillegg). Dette tallet er uendret fra i fjor.

  • Lønn uten bonus: Bachelor: kr. 367000 (kr. 406000 inkl. bonus); Endring til 2014: 0,3% (1,0%)
  • Lønn uten bonus Master: kr. 444000 (kr. 475000 inkl. bonus); Endring til 2014: 3,3% (3,0%)
  • Lønn uten bonus Siviløkonom: kr. 438000 (kr. 478000 inkl. bonus); Endring til 2014: 2,1% (0%)
Du kan også se alle nyheter her.