Motivert for seier

16. februar 2015

25.-27. februar skal åtte BI-studenter konkurrere mot representanter fra blant annet NTNU, NHH og CBS i den nasjonale finalen i KPMG International Case Competition (KICC). Bli bedre kjent med de to BI-lagene her.

KICC er en av mange casekonkurranser som har vokst frem de siste årene. Studentene trekker blant annet frem faktorer som stor læringseffekt, samt muligheten til å bygge nettverk både med næringslivet og interessante personer fra andre skoler som viktige årsaker til å delta. I konkurranser der ulike selskaper står som arrangør, nyter også bedriften godt utbytte.

– Casekonkurranser representerer en spennende setting for studenter og bedrifter til å bli bedre kjent med hverandre. Muligheten til lære mer om å analysere og presentere case gir studentene nyttig innsikt og lærdom om arbeidslivet. Mange bedrifter, KPMG inkludert, benytter dessuten caseløsning i rekrutteringen, så dette kan være en erfaring studentene får direkte nytte av i jobbsøkersammenheng, sier HR-konsulent i KPMG, Ina Malén Torp. 

Casetrening, nettverksbygging og nervepirrende spenning

Lars Dalsegg

BI-studentene Henrik Hildre og Lars Dalsegg skal begge delta i den nasjonale finalen som går av stabelen 25. februar. Caseknuserne, som for øvrig representerer hver sitt BI-lag, peker begge på faktorer som nettverksbygging, casetrening, samt unike erfaringer og opplevelser som viktige motivasjonsmomenter til å delta i konkurranser som KICC.

- Først og fremst ønsker jeg å få mer erfaring med caseløsning som tilnærming. Casekonkurranser er veldig morsomt å være med på, både faglig og sosialt. Det er interessant å møte folk fra andre skoler som deler mange av de samme interessene som vi har. Også er vi selvfølgelig kjempegira på å gjøre det bra og komme oss til finalen i Dubai. På det personlige planet legger jeg særskilt vekt på muligheten til å få tilbakemeldinger fra profesjonelle, som kan bidra til at selvutvikling når det kommer til å løse problemer knyttet til case, forteller Dalsegg.

Henrik Hildre

Frem mot finalen forbereder lagene seg på at de vil møte langt sterkere konkurranse enn i de innledende rundene og at dommerne vil stille høyere krav til både løsninger og presentasjonsteknikk.

– I konkurranser som KICC lærer mye om det å ha ansvar for en leveranse. Det er ingen andre enn oss selv som hjelper til med produktet vi leverer til dommerne. Vi jobber hardt og møtes ukentlig for å gå igjennom diverse case og øve på presentasjoner. Vi satser selvfølgelig på finalen i Dubai, men det er mange utrolig flinke folk med i den nasjonale finalen. Det blir nok tøft, men uansett er det en kjempeopplevelse å være med, sier Hildre.

KPMG International Case Competition

KICC er en årlig konkurranse som går ut på at studenter fra ulike studiesteder konkurrerer i å løse forskjellige business case utarbeidet av internasjonalt anerkjente universiteter. Konkurransen gikk av stabelen i oktober i fjor, med innledende runder ved CBS, NHH, NTNU og BI. To lag fra hver skole ble deretter valgt ut til å representere skolen i den nasjonale finalen som arrangeres på Losby Gods i Oslo i februar. Det nasjonale vinnerlaget får en pengepremie på 20 000 kroner, samt deltakelse og reise til den internasjonale finalen som avholdes i Dubai i april.

Årets BI-lag i KICC

Lag 1:Øverst fra vensre: Henrik Plaum, Ulric Nøkleby, Ferdinand Skaugerum. Nederst fra venstre: Øystein Nordli, Lars Dalsegg, Marius Furuly, Carl G. Lomsdalen.

Ferdinand Skaugerum

Henrik Hildre

Henrik Plaum

Ulric Nøkleby

Lag 2:

Lars Dalsegg

Øystein Nordli

Marius Furuly

Carl G. Lomsdalen

Du kan også se alle nyheter her.