Siviløkonomer stiger raskere i lønn

20. februar 2015

En siviløkonom som har vært i jobb i tre år, tjener 150.000 kroner mer enn en nyutdannet. Ferske siviløkonomer har en brattere lønnsutvikling enn sivilingeniørene. Det skriver Dagens Næringsliv.


Saken kan leses i sin helhet i dagens DN, eller på DN.no.

– Jeg føler at jeg ikke er i posisjon til å kreve så mye i lønn. Jeg er akkurat som alle andre – har en grad og begynner fra scratch. Jeg får heller begynne å jobbe og bevise at jeg kan noe, sier Øyvind Sønsteby Moe.

 
Om noen måneder er Øyvind Sønsteby Moe etter planen ferdig med masteroppgaven i logistikk på Handelshøyskolen BI. Moe har ikke sikret seg jobb fra høsten ennå, men er på utkikk. Han har statistikken med seg.

De ferske siviløkonomene fra BI oppgir å ha en gjennomsnittlig startlønn på 478.000 kroner inkludert bonus. Tre år senere er den sannsynligvis 150.000 kroner høyere, ifølge tall fra Econa. Økonomene som har jobbet i tre år, oppgir å ha 591.000 kroner i total årslønn, mens sivilingeniørene med like lang arbeidserfaring oppgir å tjene totalt 579.000 kroner. Deretter øker gapet enda mer.

Flinke til å forhandle

Til tross for at ingeniørene har stadig høyere startlønn bruker økonomene færre år på å ta igjen ingeniørene. Økonomene viser seg nemlig å være gode økonomer.

– Når den første jobbavtalen skal inngås, aksepterer mange det aller meste, fordi de er fornøyd med å få jobb. Årsaken til at økonomer stiger raskt i lønn, er at mange også stiger raskt i gradene. Medlemmene våre er flinke til å forhandle egen lønn og håndterer det godt på egen hånd, sier leder i Econa Tom Bolstad.

Får betalt for master

BI-student Øyvind Sønsteby Moe testet ut livet som arbeidstager etter bachelorgraden, men var aldri i tvil om at han skulle tilbake og bygge på med to år til.

– Jeg tenkte det var lurt å ta en master. Du skiller deg litt mer ut. Selv om det finnes mange siviløkonomer også, blir man mer spesialisert og konkurrerer ikke med alle om de samme jobbene, sier han. 

Du kan også se alle nyheter her.