Vil involvere studentene

25. februar 2015

Rektor Inge Jan Henjesand la 13. februar frem BIs strategi for 2015-2018. I et intervju med studentavisen Inside snakker han om hvilke forventinger han og BI har til studentene.

Inge Jan Henjesand, rektor på Handelshøyskolen BI.

Inge Jan Henjesand, rektor på BI, utfordrer studentene i strategien for 2015-2018.

I Handelshøyskolen BIs strategi for 2015-2018 er et av de sentrale målene å øke verdien av et BI-vitnemål i samarbeid med studentene. Hva kjennetegner en BI-kandidat? Hvilke verdier og hvilke holdninger tar studentene med seg inn i arbeidslivet?

- Når vi skal lage en strategi, er det naturlig å involvere de viktigste målbærerne av merkevaren BI. Jeg vil derfor utfordre studentene til en debatt om hvordan dere kan bidra til at verdien av et vitnemål fra BI blir høy i arbeidsmarkedet. Det handler om å ansvarliggjøre dere som studenter på en god måte, sier rektor Inge Jan Henjesand til Inside.

En internasjonal visjon

Den nye strategien er forankret i følgende tre hovedområder:

  • International
  • Impact
  • Interaction

Næringslivet i Norge bærer stadig mer preg av å være internasjonalt. Norske selskaper har internasjonale eiere, ansatte, konkurrenter, partnere og ikke minst internasjonale kunder.

Handelshøyskolen BI ønsker å være en del av den internasjonale kontekst. BIs ansatte skal ha innflytelse på deres studenter, forskning og arbeidsliv i inn- og utland. Interaksjonen skal sette fokus på samhandlingen med alumni, samfunn, næringslivet og ikke minst studentene.

- Vi holder på med mye som jeg ønsker å involvere studentene i, for å sørge for at når vi først gjør det, så blir det bra, sier Inge Jan Henjesand til Inside.

Les hele intervjuet med Inge Jan Henjesand fra Inside her.

Handelsøyskolen BI har lagt frem sin strategi for 2015-2018.

Du kan også se alle nyheter her.