Vil involvere studentene

25. februar 2015

Rektor Inge Jan Henjesand la 13. februar frem BIs strategi for 2015-2018. I et intervju med studentavisen Inside snakker han om hvilke forventinger han og BI har til studentene.

Inge Jan Henjesand, rektor på Handelshøyskolen BI.

Inge Jan Henjesand, rektor på BI, utfordrer studentene i strategien for 2015-2018.

I Handelshøyskolen BIs strategi for 2015-2018 er et av de sentrale målene å øke verdien av et BI-vitnemål i samarbeid med studentene. Hva kjennetegner en BI-kandidat? Hvilke verdier og hvilke holdninger tar studentene med seg inn i arbeidslivet?

- Når vi skal lage en strategi, er det naturlig å involvere de viktigste målbærerne av merkevaren BI. Jeg vil derfor utfordre studentene til en debatt om hvordan dere kan bidra til at verdien av et vitnemål fra BI blir høy i arbeidsmarkedet. Det handler om å ansvarliggjøre dere som studenter på en god måte, sier rektor Inge Jan Henjesand til Inside.

En internasjonal visjon

Den nye strategien er forankret i følgende tre hovedområder:

  • International
  • Impact
  • Interaction

Næringslivet i Norge bærer stadig mer preg av å være internasjonalt. Norske selskaper har internasjonale eiere, ansatte, konkurrenter, partnere og ikke minst internasjonale kunder.

Handelshøyskolen BI ønsker å være en del av den internasjonale kontekst. BIs ansatte skal ha innflytelse på deres studenter, forskning og arbeidsliv i inn- og utland. Interaksjonen skal sette fokus på samhandlingen med alumni, samfunn, næringslivet og ikke minst studentene.

- Vi holder på med mye som jeg ønsker å involvere studentene i, for å sørge for at når vi først gjør det, så blir det bra, sier Inge Jan Henjesand til Inside.

Handelsøyskolen BI har lagt frem sin strategi for 2015-2018.

Du kan også se alle nyheter her.