Ny studie: Tiden er inne for å investere i Canada

4. mars 2015

Forrige uke presenterte den tidligere BI-studenten Rahman Khanani sin masterstudie for CNBA (The Canadian Norwegian Business Association). Blant deltakerne var Iraks ambassadør i Norge og deler av regjeringen i Alberta.

– Situasjonen i Canada preges av mangel på arbeidskraft i oljebransjen, samtidig som produksjonen er satt til å økes. Skal de møte denne utfordringen på en effektiv måte kan det lønne seg å ta en nærmere titt på den norske oppskriften, sa Khanani under sitt foredrag.

Målet med seminaret var å sette fokus på hvordan økt produksjon og manglende tilgang på kapital preger den canadiske oljeindustrien, og vise til et nytt rammeverk for oljesektoren.

Khananis konklusjon er at selv om Canadas oljeindustri for øyeblikket er noe usikker, er bransjen åpen for endring.

– Dette er tiden for å investere i det atlantiske Canada. Tar man sikte på en senere inntreden risikerer man å møte på langt flere etableringshindringer, oppfordrer Khanani.

En leksjon i norsk forvaltning

Khanani identifiserte fire hovedårsaker til hvorfor Norges tilnærming også kan være svaret for Canada:

  • Konsistent politikk for lisensordninger
  • Goodwill-avtaler
  • Investeringer i forskning og utvikling
  • Oppmuntring til konkurranse

Den tidligere BI-studenten får støtte av den irakiske ambassadøren, Sondus Omar Ali Albayraqdar.

– Det norske oljefondet har blitt forvaltet svært godt, noe som i stor grad har bidratt til Norges suksess innenfor oljesektoren. Jeg ser frem til å lese Khananis avhandling, og få en større forståelse for hvordan den canadiske oljebransjen kan dra nytte av å innføre tilsvarende tilnærmer som benyttes i Norge, sier ambassadøren.

Reduksjon i oljeprisen – gunstig for Canada

Khanani mener at fall i oljeprisen vil føre til økte investeringer i ny teknologi for den canadiske oljebransjen. Han tror også fallet vil generere økt konkurranse blant mindre selskaper i bransjen.

– Det vil imidlertid fortsatt eksistere en manglende tilgang på kapital. Dette tomrommet står klart frem som en posisjon Norske oljeselskaper er høyst kvalifisert til å fylle. Det bør gjøre Canada til et attraktivt alternativ for norsk oljefeltsinvestering, utdyper Khanani.

Shell og BP har allerede investert én milliard hver i Canadas offshorevirksomhet. Khanani påpeker at spørsmålet ikke lenger er om de kommer til å finne ny olje, men heller når, og hvor stort dette funnet vil være.

Masteroppgaven “The Canadian and Norwegian Oil Clusters: A Comparative Study” er skrevet i samarbeid med medstudent Jie Li. 

Du kan også se alle nyheter her.