Rentekutt og oljeprisfall preger Norges Bank Watch 2015

3. mars 2015

Norsk pengepolitikk i et år med dalende oljepriser var temaet når rapporten Norges Bank Watch 2015 ble lagt fram i regi av BIs Centre for Monetary Economics (CME).

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen kommenterte på Norges Bank Watch 2015.

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen var til stede for å kommentere på rapporten.

Norges Banks kommunikasjon til markedet og styrets avgjørelse om å kutte styringsrenten i desember sto spesielt i fokus.

Rapporten, som lages årlig på oppdrag av CME, fungerer som en uavhengig vurdering av sentralbankens handlinger.

I år ble den skrevet og presentert av Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets, og Kjell-Erik Lommerud, professor ved Universitetet i Bergen. Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen var også til stede, og kommenterte rapporten foran et fullt auditorium.

«Vi er like spente som dere når denne rapporten kommer ut,» sa Nicolaisen, og la til at den har hatt innflytelse på pengepolitikk gjennom årene.

Renteendringer og oljeprisfall

Seniørøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets la fram Norges Bank Watch 2015.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets la fram rapporten Norges Bank Watch 2015.

Rapporten fokuserer naturligvis mye på innvirkningene oljeprisfallet i fjor hadde på norsk økonomi.

Blant økonomer er det stor uenighet om Norges Bank burde kuttet styringsrenten i desember som respons på dette, sa Lommerud.

Forfatterene av rapporten er ikke uenig i denne avgjørelsen, men påpeker at få markedsaktører forventet denne endringen. Kommunikasjonen fra Norges Bank i forkant kunne ha vært bedre, fremholdt de. 

Innsyn i Norges Bank

Det er ikke alltid klart hvordan Norges Bank tar avgjørelser i slike situasjoner, mener Aamdal og Lommerud.

Nicolaisen påpeker at Norges Bank styre er et kollektivt organ, og at direkte publisering av interne diskusjoner kan resultere i tannløse diskusjoner.

«Dette er ikke enkelt, men vi kan sikkert forbedre oss,» sa han.

Professor ved UiB Kjell Erik Lommerud la fram Norges Bank Watch 2015.

Professor ved UiB Kjell Erik Lommerud rådga Norges Bank til å kommunisere bedre.

Et forslag fra rapporten er å publisere anonymiserte møtereferater.

Norges Bank kunne også tatt med alternative scenarioer i sine rapporter, siden disse ville illustrere hvordan banken tenker om den økonomiske situasjonen endrer seg, sa Lommerud.

Avslutningsvis fortalte Nicolaisen at Norges Bank, i tråd med rapporten, annonserte forrige uke at Norges Banks valutatransaksjoner knyttet til oljefondet skal annonseres i forkant av hver måned, nettopp for å gi markedet mer informasjon.

Arne Jon Isachsen, leder for the CME og professor ved BI, var fornøyd med årets rapport.

Modellen er å invitere en akademiker og en person i markedet til å skrive den, sier han. Neste år vil rapporten bli noe lenger, og inkludere en forfatter fra utlandet.

Du kan også se alle nyheter her.