BI øker satsningen i Asia med to nye stillinger

22. april 2015

BI er en av de få skolene i verden som kan skilte med et snart 20 år gammelt MBA-program i Kina. De siste 2 årene har BI gjort flere grep for å sikre videreføringen av programmet og bygge opp nye aktiviteter i regionen.

BIs MBA-program i Kina er unikt på mange måter. BI var med dette programmet av de aller første skolene i verden som fikk sitt masterprogram godkjent av kinesiske utdanningsmyndigheter. I de senere år er vi langt fra alene på denne arenaen, men BI er fremdeles den eneste skolen i Norden som har etablert seg med eget kontor og ansatte i landet.

BI har også en lang historie i regionen utover MBA-programmet. Bedriftsinterne programmer i både Beijing og Shanghai, et EMBA-program i Vietnam og såkalte Pathway-avtaler med utvalgte skoler i Kina. I Singapore er BI mest kjent som en skole med sterke fagkrefter innen shipping, olje og gass. Key Elements in Shipping er et Executive Short Programme som BI har levert i Singapore i over 10 år, og BI har hatt et utstrakt samarbeid med Nanyang Technology University i en årrekke.

I de siste årene har aktivitetene, og særlig MBA-programmet i Kina, fått en sterk betydning i form av sin rangering i Financial Times. BI har dessuten jobbet aktivt med å etablere nye bedriftsinterne programmer, og i juni i år kjører BI en pilot for CNPC, et gigantisk oljeselskap i Beijing med over 1 million ansatte. Håpet er at samarbeidet skal utvikle seg til et større Master of Management-program innen olje og gass.

Associate professor/professor and Academic coordinator, South-East Asia

For å klare å utvikle og gjennomføre slike prosjekter, ønsker derfor BI å styrke Asia-teamet med to nye stillinger. Høsten 2015 flytter Associate Dean for BI-Fudan MBA, Jan Ketil Arnulf, tilbake til Norge etter et toårig opphold i Shanghai. Han fortsetter i sin stilling etter hjemkomst, men BI ønsker å opprettholde den faglige tilstedeværelsen i Shanghai, og ønsker derfor å tilsette en fagperson i Shanghai som kan representere BI lokalt. Stillingen vil innebære undervisning og lokal kvalitetssikring av MBA-programmet, men vil også være en viktig bedriftskontakt og en nøkkelperson i de bedriftsinterne programmene som man ønsker å utvikle.

Stillingen er ikke knyttet til et spesialt fagområde. Den aktuelle kandidatene kan derfor komme fra flere av BIs institutter. Her er motivasjon og kvalifikasjoner for å jobbe faglig med BIs programmer og prosjekter i et svært internasjonalt miljø det avgjørende. 

Project coordinator

Den andre stillingen er en prosjektkoordinatorstilling i Oslo. I 2014 ansatte BI en ny lokal leder for BI Liaison Office, Dan Bjørke, og Studiesjef for BI Kina, Sissel Hammerstrøm, som har arbeidsplass i Nydalen, har frigitt 50 % av sin stilling til forretningsutvikling av bedriftsinterne programmer i regionen. Drift av studieprogrammer så langt hjemmefra byr på en rekke utfordringer, og en økt aktivitet setter større krav til kvalitetssikring og oppfølging fra Nydalen. Den nye stillingen vil derfor både støtte opp om administrasjonen av BI-Fudan MBA, men vil også bistå i oppfølging og koordinering av øvrige satsningsprosjekter i Sørøst Asia.

Du kan også se alle nyheter her.