BI-professor rådgir finansministeren om boligmarkedet

22. april 2015

Professor Erling Røed-Larsen var blant ni økonomieksperter som ble invitert til et dialogmøte om finanskriser og boligmarkedet i Norge den 23. april.

Espen Røed-Larsen.

Hensikten med møtet er å samle eksperter fra ulike fagmiljøer og se på hvordan man kan dempe faren for at veksten i gjeld og boligpriser forårsaker finansiell ustabilitetet i norsk økonomi.

Selv om veksten i norsk økonomi har dempet seg, delvis på grunn av lavere oljepris, vokser fortsatt boligprisene, og rentene holder seg lave. Kredittveksten blant husholdningene er også høyere enn inntekstveksten, skriver regjeringen i en pressemelding om møtet.

- Det som er urovekkende er de husholdningene som er i faresonen, de som har strukket strikken for langt. Hvis noe skjer med inntektsevnen deres, eller rentenivået blir høyere, vil jo de måtte ta tiltak, slik som å selge, altså nedskalere boligkonsumet sitt. Og hvis tilstrekkelig mange boliger blir lagt ut til salg, er jo det norske boligmarkedet så lite at det vil gi utslag, sier Røed-Larsen.

I følge pressemeldingen skal ekspertene rådgi finansministeren om utviklingen i kreditt- og boligmarkedet, og om det er risiko for at en eventuell finansiell ustabilitet kan få ringvirkninger på norsk økonomi. Tiltak som kan bremse oppbyggingen av ubalanser i økonomien skal også diskuteres.

Du kan også se alle nyheter her.