Espen Henriksen begynner på BI

15. april 2015

Espen Henriksen begynner på BI, Institutt for Finans. Espen er kjent for mange i Norge gjennom sine hyppige innlegg i Finansavisen og Dagens Næringsliv.

I tillegg til å være en glitrende formidler, eksemplifisert ved sine mange debattinnlegg, har han de senere årene publisert sin forskning i ledende internasjonale tidsskrifter.

Henriksen har tidligere arbeidet i NBIM, på UiO, og nå sist ved University of California Davis. Intervjuet i sin helhet kunne leses lørdag 11. april i Finansavisen. 

Espen Henriksen er ansatt som førsteamanuensis og starter på BI 1. august 2015.

Du kan også se alle nyheter her.