Ny søkerrekord for BI

17. april 2015

Aldri før har interessen for økonomi og ledelsesstudier ved Handelshøyskolen BI vært større. Totalt har 12.359 personer søkt seg til skolen, noe som tilsvarer en økning på hele 14 prosent sammenlignet med 2014.

Både bachelor og masterstudiene opplever en sterk økning i søkertallene, med henholdsvis 12 og 17 prosent vekst.

– Vi gleder oss over at stadig flere ser verdien av BIs faglige tyngde og næringslivorientering når de skal velge utdanning. Dette gjenspeiler seg i både søkningen til studiene, og våre kandidaters attraktivitet i arbeidsmarkedet, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.

De mest populære fagene

De mest populære fagene ved Handelshøyskolen BI på bachelornivå er Økonomi og Administrasjon, Business Administration (BBA), Markedsføringsledelse og Eiendomsmeglerstudiet.

På masternivå er fortsatt Business and Economics (siviløkonomstudiet) svært populært, med en økning på totalt 21 prosent. Hele 1440 har søkt seg til dette studiet til høsten.

Masterstudiet Leadership and Organizational Psychology opplever størst økning i antall søkere med totalt 24 prosent.

Flere internasjonale søkere

Årets søkertall viser en internasjonal andel på 2801 personer, noe som tilsvarer en økning på 22 prosent fra 2014.

– BI har i flere år satset strategisk for å tiltrekke seg internasjonale søkere, og det er gledelig at unge i utlandet ser mot Norge og BI når de skal velge høyere økonomisk-administrativ utdanning, sier Henjesand.

Henjesand peker på betydningen av å tiltrekke seg internasjonale søkere gjennom et sterkt omdømme.

– Gode resultater på de siste års Financial Times-rangeringer, og ikke minst betydningen av å inneha prestisjefylte akkrediteringer er viktig. Dette er kvalitetsstempler som blir lagt merke til både i Norge og utlandet, og som har stor betydning når vi skal rekruttere studenter, sier Henjesand.

Råd til studentene

Med et tøffere arbeidsmarked de siste årene påpeker Henjesand at man skal være forsiktig med å basere anbefalinger av utdannelsesvalg bare basert på framskrivninger.

– Enten man studerer i tre, fem eller tar doktorgradsløp i åtte år er det vanskelig å spå hvordan arbeidsmarkedet vil se ut når man er ferdig. Jeg tror man skal være veldig forsiktig med å ta utdannelsesvalg basert på øyeblikksbilder på et gitt tidspunkt. Uansett om man velger økonomistudier eller noe annet, anbefaler jeg dagens studenter å velge en utdanningsretning de har interesse for og et fagfelt de ønsker å jobbe med i fremtiden, avslutter Inge Jan Henjesand.

De mest populære studieretningene

Bachelor:

  •  Økonomi og administrasjon: 1909 søkere
  • Eiendomsmegling: 1495 søkere
  • Markedsføringsledelse: 1013 søkere
  • Business Administration (BBA): 1005 søkere

Master:

  • Business and Economics: 1440 søkere
  • Leadership and Org. Psychology: 545 søkere

Tall per 15. April 2015.

Du kan også se alle nyheter her.