Tidenes beste publiseringsvolum for BI

29. april 2015

På bare et år har BIs vitenskapelige publiseringer økt med over 50 prosent. - Dette er viktig for forskere, studenter og næringsliv, sier prorektor ved Handelshøyskolen BI, Ulf Henning Olsson.

BI oppnådde i 2014 hele 272 publiseringspoeng, noe som også tilsvarer en økning fra toppåret 2012 med hele 22 prosent. BIs samlede vitenskapelige publisering er målt etter antallet publiseringspoeng i henhold til Kunnskapsdepartementets måte å beregne produktiviteten i norsk forskning.

  • Les saken i Finansavisen (29.04.2015)

Viktig virkemiddel

Publiseringspoeng gir en indikasjon på kvaliteten og omfanget i de vitenskapelige publiseringene. Prorektor Olsson understreker at poengene er svært viktige for verdiskapningen på BI.

– Resultatene er i tråd med vår strategi som sier at forskningen både skal være fremragende og at den skal ha påvirkningskraft på mange arenaer. Vi ser også at publiseringspoeng er svært viktig for å kunne lykkes med å tiltrekke oss de beste hodene, sier Olsson.

Forskermiljø i toppklasse

Poengene deler mellom nivå 1- og nivå 2-publiseringer, hvor nivå 1 er vitenskapelig publiseringskanal og nivå 2 er vitenskapelig publiseringskanal med særlig høy prestisje. Antall publiseringer på nivå 2 har også økt for BI fra 18 prosent i 2013 til 22 prosent i 2014.  

– Vi er svært fornøyd med økningen, og har som mål å videreutvikle forskermiljøene slik at stadig flere holder toppklasse. Det aller viktigste for BI er at forskningen skal være relevant, slik at både studenter, næringsliv og samfunnet generelt skal ha nytte av den, avslutter Olsson. 

Grafen viser BIs utvikling i antall publiseringspoeng.

Du kan også se alle nyheter her.