BI skal utdanne Norges helseledere

13. mai 2015

Helse- og omsorgsdepartement (HOD) vil gjennom et samarbeid med Handelshøyskolen BI utvikle en ny nasjonal lederutdanning innen helse og innovasjon.

 

- BI har hatt en langsiktig ambisjon om å videreutvikle posisjonen som strategisk kompetansepartner for det offentlige Norge. De neste årene vil vi fokusere på helse-Norge spesielt, og vi er derfor svært glade for at Helse- og omsorgsdepartementet har valgt BI som partner i den nye nasjonale lederutdanningen, sier rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI.

Ny kunnskap for ny tid

 Programmet har som mål å utvikle og styrke handlingskompetanse hos lederne i helsesektoren.

- Helse og omsorgssektoren står ovenfor betydelige endringer i tiden framover. Tjenester skal leveres på nye måter og ny teknologi skal tas i bruk, samtidig som presset på effektivisering vil fortsette. Da er innovasjon og ledelseskompetanse avgjørende. Dette vil være BIs viktigste bidrag i denne utdanningen, sier Henjesand.

Ny omsorgslogikk må til

-Vi ser at ledere innen helse- og omsorgstjenester ofte står i krysspress mellom tøffe effektivitetskrav ovenfra og hensynet til helsearbeidere og brukere. Vi ønsker å utstyre ledere med det vi kan kalle handlingskompetanse. Evne til å skape handlingsrom, og verktøy til å utvikle og forbedre sine virksomheter, sier førsteamanuensis og fagansvarlig for det nye programmet, Thomas Hoholm ved Handelshøyskolen BI. 

Fakta:

- Avtalen om den nasjonale lederutdanningen beløper seg til opp mot kr. 10 millioner årlig over en periode på 3 år. Det tas sikte på å utdanne inntil 100 ledere i helsesektoren over hele landet hvert år.

- Den nye nasjonale lederutdanningen tilbys ledere innen omsorgstjenesten (herunder hjemmetjenester og institusjon), tannhelsetjenesten, psykisk helse- og rusarbeid, habiliterings- og rehabiliteringstjenesten, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, allmennlege- og kommunelegetjenesten.

- Handelshøyskolen BI har lang erfaring med spesiallagede masterprogrammer innen helseledelse. De siste 6 årene har BI levert slike programmer i samarbeid med en rekke kommuner, blant annet Oslo, Bærum, Bergen og Stavanger.

- BI har et solid forskningsmiljø innen helse, og ble i januar tildelt en SFI på 96 millioner kroner i samarbeid med Oslo Universitetssykehus (OUS) og en rekke andre partnere.

Du kan også se alle nyheter her.