BI bidrar til Drømmeløftet

28. mai 2015

Handelshøyskolen BIs Center for Creative Industries har vært med på innovasjonsdugnaden «Drømmeløftet» til Innovasjon Norge. Torsdag 21. mai kom hovedrapporten og alle delrapportene.

BI CCI bidro til Drømmeløftet-rapporten om kulturell og kreativ næring.

Omstilling i norsk økonomi

Rapportene samler ideer fra næringslivet, universitetssektoren og offentlige institusjoner som skal forme Norges innovasjonspolitikk framover. Det har vært over 80 seminarer, og mer enn 3.500 deltakere har gitt innspill, både innenfor og utenfor Norge.

Initiativet fokuserer på hvordan Norge skal omstilles fra å ha et sterkt petroleumsbasert næringsliv til å produsere mer bærekraftige produkter og tjenester.

Ny verdiskaping

En potensiell sektor for vekst er de kreative næringene, som BIs nylig opprettede Centre for Creative Industries forsker på.

Senterleder Anne-Britt Gran (til høyre), professor ved BI, peker på at sektoren står for 4.2% av EU’s BNP. I sysselsetting er den unionens tredje største sektor - kun byggebransjen og næringsmiddelindustrien er større.

- Vi kartlegger nå verdiskaping og sysselsetting i de kreative næringene i Norge, og vi er spente på hvordan stua ser ut her, sier prof. Gran. Resultatene kommer til høsten.

BI:CCI har bidratt både til innspillseminaret og Drømmeløft-rapporten om Kulturell og kreativ næring, som peker på Norges uutnyttede konkurransefortrinn innenfor kreative næringer.

Last ned rapporten

Delrapporten kan leses her (pdf).

Hovedrapport og alle innspillene på drømmeløftet.no.

Du kan også se alle nyheter her.