Ny styreleder ved Handelshøyskolen BI

12. mai 2015

Styret ved Handelshøyskolen BI har valgt Knut Haanæs som ny styreleder. Haanæs vil etterfølge Terje Venold, som går av 31.07.2015, etter endt periode.

Foto: Boston Consulting Group

Haanæs er i dag Seniorpartner og leder av Boston Cosulting Groups Geneve-kontor. Han er utnevnt som styreleder for en tre-årsperiode fra 1. august 2015 til 31. juli 2018.

I tillegg til dette er Marianne Stenius blitt gjenvalgt som eksternt styremedlem for en tre-års periode fra 1. august 2015 til 31. juli 2018. Stenius er i dag Dean of International affairs ved Hanken School of Economics in Helsinki, hvor hun tidligere har vært rektor.

Valgkomiteen har vektlagt at et samlet styre bør representere en balanse mellom næringslivserfaring og god forståelse for den akademiske verden, internasjonal erfaring og konsulenterfaring fra ulike bransjer.

Leder for valgkomiteen, Elin Karfjell, forteller at en rekke kandidater er vurdert, både med tanke på personlig egnethet og styrets totale sammensetning.

- En samlet komite mener at Knut Haanæs er et godt valg som ny styreleder med tanke på hans brede erfaring fra både næringsliv og akademiske institusjoner, sier Karfjell.

Selv ser Haanæs fram til å ta fatt på oppgaven som ny styreleder.

- BI har satt seg krevende ambisjoner om å bli blant de beste handelshøyskolene i Europa. Sammen med styret og organisasjonen ser jeg fram til å bidra til dette, sier ny styreleder ved Handelshøyskolen BI, Knut Haanæs.

Valgkomitéens sammensetning:

Valgkomitéen ved BI har siden høsten 2014 bestått av følgende medlemmer:

  • Elin Karfjell - leder, Atelika AS (eksternt medlem)
  • Arild Underdal, Universitetet i Oslo (eksternt medlem)
  • Torgeir Jacobsen, If (eksternt medlem)
  • Ragnhild Kvålshaugen (representant for faglig ansatte)
  • Nils Øby (representant for administrativt ansatte)
  • Thomas Skovli (studentrepresentant)

Mer om Knut Haanæs:

Knut Haanæs har vært sentral i flere av BCG’s prosjekter knyttet til bærekraftig utvikling og ”corporate governance”. Haanæs har en mastergrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole og en PhD i strategi fra Copenhagen Business School i samarbeid med BI. Han har tidligere vært divisjonsdirektør i Norges forskningsråd, samt førsteamanuensis ved BI. Videre har han hatt forskningsposisjoner ved IMD og Stanford.

Du kan også se alle nyheter her.