Prorektor ved BI blir styremedlem i Nye veier

4. mai 2015

Prorektor Dag Morten Dalen, ble nylig oppnevnt som styremedlem i regjeringens nye veiselskap «Nye veier».

Faksimile fra regjeringen.no

Samferdselsdepartementet oppnevnte mandag formiddag styret i regjeringens nye veiselskap «Nye veier». Styret skal ledes av Rolf G. Roverud tidligere konsernsjef i Scana Industrier ASA, visekonsernsjef i NSB AS, direktør for NSB Persontog og direktør i Saga Petroleum. Øvrige styremedlemmer er Dag Morten Dalen, Siri Hatlen, Eli Giske og Harald V. Nikolaisen.

- Jeg er svært fornøyd med at vi har fått et godt sammensatt og kompetent styre som er tilpasset selskapets oppgaver og karakter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

I følge Aftenposten skal regjeringens veiselskap bygge ut syv utvalgte hovedveier raskere enn med dagens veisystem, mer effektivt og langt på vei uten politisk innblanding. 

Aftenposten har intervjuet syv ledende økonomer og analytikere om det nye veiselskapet. Professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI, Øystein Noreng, forteller at så lang virker opplegget fornuftig.

- Dersom samferdselsministeren får gjennomslag, vil vi kunne imøtese en raskere og mer målrettet veiutbygging til lavere kostnader. Potensialet for forbedring er betydelig, sier Noreng.

Videre forteller Professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved BI Rune Sørensen, at et slikt selskap kan gi noen gevinster dersom det får et tilstrekkelig omfattende ansvar for riksveinettet, og det ikke blir fullstendig avhengig av bevilgninger over Statsbudsjettet.

Les hele saken på Aftenposten her.

Du kan også se alle nyheter her.