Rekordmange søker markedsføringsledelse

6. mai 2015

Interessen for markedsføringsfag er økende og stadig flere innser nytteverdien av å studere markedsføring. Handelshøyskolen BI har i år en søkerrekord på totalt 1013 søkere, en oppgang på hele 17 prosent fra 2014.

F.v. Thea Hestad Kavli, Daniel Faldmo, Marita Myrseth. Foto: Eivor Eriksen, Kampanje.

– Vårt mål er at markedsføring skal bidra sterkt til forretningsutvikling og vekst. Nå skal studenter lære langt mer enn de 4 P'ene. Programmet tar sikte på å gi studentene kunnskap innenfor forskjellige retninger som psykologi, strategi og økonomi, med en kombinasjon av teori og praksis, forteller professor og instituttleder ved Institutt for markedsføring ved BI, Bendik Meling Samuelsen.

– I tillegg gir gode utvekslingsavtaler med en rekke universiteter studentene betydelig mulighet til å høste internasjonal kunnskap og erfaring, utdyper han.

Etterspørselen etter programmet har vært stor sammenlignet med fjoråret, og søkertallene per 15. april viser en økning fra 863 til 1013 studenter i 2015.

– Vi er svært fornøyd med at søkerne finner våre program så attraktive. Det viser at vi kan tilby relevans, en spennende kursportefølje, svært gode læringsfasiliteter og et godt studentmiljø, avslutter Samuelsen.

Les saken i sin helhet på Kampanje sine nettsider (saken ligger bak betalingsmur).

Fra studieliv til arbeidsliv

– Jeg er ikke redd for at jeg ikke kommer til å få meg jobb. Jeg mener at all erfaring er god erfaring, så man må bare begynne et sted, sier BI-student Marita Myrseth til Kampanje.

Om kun knappe uker kan hun og studievenninnen Thea Hestad Kavli smykke seg med tittelen Bachelor i Markedsføringsledelse. Kampanje spurte studentene hva de mener er viktig som ny på arbeidsmarkedet. Kavli tror det er viktig å skille seg ut og vise at man som nyutdannet står for noe nytt i en organisasjon.

– Jeg har engasjert meg i Næringslivsutvalget ved BI og har skaffet meg relevant ekstrajobb. Vi må kanskje synliggjøre at vi kan tenke nytt i forhold til de som har vært i en organisasjon i noen år, sier Kavli.

Førsteårsstudenten Daniel Faldmo tror en viktig faktor er evnen til å snu seg rundt raskt.

– Mediehverdagen endrer seg enormt fort. Det er jo klart at det er begrenset hvor fort BI kan endre seg. Jeg tror det viktigste vi lærer, er metodisk opplæring. Vi må kunne omstille oss, sier Faldmo.

Navneendring ga vekst

Handelshøyskolen BI endret navnet på sitt markedsføringsstudium fra «markedsføring» til «Markedsføringsledelse». Og opplevde et hopp på 17 prosent i søkertallet. Instituttleder Bendik Samuelsen tror det ligger mer bak økningen enn bare bytte av navn på studiet. Han sier de har prøvd å holde på en langtidshorisont.

Professor og instituttleder ved Institutt for markedsføring ved BI, Bendik Meling Samuelsen.

– Navneendringen er én ting. Det er også gjort betydelige endringer på hvilke kurs som inngår i studiet. Blant annet har kurs som Merkevareledelse og kurs om profesjonelt salg, forhandlinger og prisstrategi blitt obligatoriske kurs. Kombinerer man denne basis med store muligheter for valgfrie spesialiseringer og gode utvekslingsavtaler, ser man at programmet gir bedre svar på et mer sammensatt behovsbilde i næringslivet i dag enn for noen år siden.

– Vi må tenke tre til fem år frem i tid. En student som starter nå, er ferdig med bachelorgraden i 2018. Vi må derfor tenke hva som er behovene hos arbeidsgiveren om noen år, sier Samuelsen.

Du kan også se alle nyheter her.