Solid klatring på internasjonal skolerangering

18. mai 2015

BI klatrer hele 14 plasser på Financial Times’ årlige rangering av skreddersydde bedriftsinterne programmer og 8 plasser på kortvarige videreutdanningsprogrammer.

Rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand, er glad for fremgangen.

- BI tar viktige steg i riktig retning med å synliggjøre flere av våre aktiviteter i en internasjonal sammenheng. Nye skoler melder seg på i konkurransen som blir tøffere hvert år.

I delrangeringen over verdens beste skreddersydde bedriftsinterne utdanningsprogrammer (Customized programs) havner BI på en 65.plass av totalt 85. I rangeringen av kortvarige videreutdanningsprogrammer (Executive Short Programs) oppnår BI en 62. plass av totalt 80.

BI konkurrerer i totalt 5 delrangeringer på Financial Times listen.

Se omtale i E24 her

Om kåringen:

Financial Times (FT) rangering av disse programmene baserer seg i stor grad på kundetilfredshet ("value for money" og "future use"). FT vurderer også stillingsnivået til deltagerne. Topplederprogrammer rangeres høyere enn programmer for mellomledere og fagspesialister. FT legger i tillegg vekt på skolens internasjonale profil i selve programgjennomføringen.

Du kan også se alle nyheter her.