BI korrigerer DN

23. juni 2015

I dagens DN kan du lese instituttleder Tore Bråthens tilsvar til hva han mener er en for enkelt fremstilt sak fra 19. juni, om BIs resultater på NOKUTs nasjonale deleksamen.

Under overskriften «Karakterene kollapset», redegjør DN 19. juni for BIs resultater på nasjonal deleksamen i faget årsregnskap. Bråthen kritiserer DN for å fremstille saken for enkelt, og ikke vurdere flere viktige faktorer som kan spille inn på hva som kan påvirke et enkelt års karaktersnitt. Det er ikke uvanlig at karaktersnitt i et fag varierer fra år til år. Instituttlederen ved Institutt for regnskap, revisjon og jus kommenterer også at tallene å måle dette ut i fra er altfor små, det skal lite endring til for å gjøre resultatene til noe helt annet enn hva de er i dag.

Resultatene på NOKUTs nasjonale deleksamen ville mest sannsynlig vært de samme om dette hadde vært en eksamen arrangert av BI selv, da BI opererer med både intern- og ekstern sensur. 

Tore Bråthen

Fra DN 23. juni 2015: 

BI stiller strenge krav til sensur

DNs sak fredag 19. juni om karaktersettingen i ett enkelt avgangsfag i regnskap og revisjon er egnet til å skape et feil inntrykk av BI.

Vi er naturligvis ikke fornøyd med en undersøkelse som viser noe annet enn at BI-studentene scorer topp i landet. Det er viktig å understreke at BI benytter seg av både eksterne- og interne sensorer før endelig karakter bli fastsatt. Dette har også vært metoden for NOKUTs nasjonale deleksamen, og det er derfor BIs egne strenge krav til sensur som gjenspeiles i årets resultater.

Det er ikke unaturlig at karaktersnitt varierer fra år til år. Vi registrerer dette i flere fag, og tror det er uheldig å trekke for bastante konklusjoner ut av ett enkelt år uten å ha analysert alle sammenhengene grundigere. Et års erfaring med nasjonal deleksamen blir i denne sammenheng for lite å trekke konklusjoner fra, særlig fordi det dreier seg om relativt små tall.

Det er viktig for BI at Norsk næringsliv skal være sikker på hva slags krav vi stiller til våre studenter og hva slags kvalifikasjoner våre kandidater har.  Nasjonale eksamener er viktig for at høyskoler og universiteter har en felles standard for karaktersetting. BI har selv vært involvert i den nasjonale sensuren for NOKUT med to faglig ansatte. 

I vårt arbeid med alltid å tilstrebe best mulig studiekvalitet for BI-studentene må vi vurdere alle faktorer som kan forklare en svak eksamen ett år. DNs oppslag blir i så måte alt for enkelt.

Tore Bråthen
Professor og instituttleder ved Institutt for regnskap, revisjon og jus ved Handelshøyskolen BI

Les Bråthens innlegg på nett bak betalingsmur her.

Du kan også se alle nyheter her.