Master of Management gull verdt

26. juni 2015

En Master of Management ved BI er gull verdt, skriver DN.no. Studentene får både bedre lønn og rykker opp i høyere stillinger.

Les artikkelen på DN.no her

Nye tall fra BI viser at studenter som har tatt en Master of Management både øker i lønn og rykker opp i høyere stillinger etter avsluttede studier.  

- Å kombinere karriere og deltidsstudier gir en unik mulighet for bedrifter til å sette kunnskap ut i praksis. Med videreutdannende ansatte får bedrifter en merverdi i form av påfyll av faglig relevant kunnskap, sier rektor ved Handelshøyskolen BI Inge Jan Henjesand.

Markedssjef i Pfizer, Ken Hauge er en av studentene som forteller han har benyttet seg av muligheten for å få faglig påfyll, styrke sin kompetanse og få en mastergrad.

- Jeg hadde vært 10-11 års sammenhengende i jobb. De fleste av disse årene med lederansvar i et stort globalt selskap. Gjennom studier på BI kunne jeg se dette fra andre perspektiver å få påfyll av nødvendig teoretisk kompetanse. I tillegg var det greit med litt variasjon, nye utfordringer og nytt miljø, sier Hauge.

Heller regelen, enn unntaket
Nesten 60 prosent av studentene rapporterer at de har fått en økt årsinntekt eller tilleggsgoder etter fullført utdanning. Størrelsen på lønnsøkningen har steget de tre siste årene, rundt 50 prosent oppgir i dag at de har økt årsinntekten med over 61 000 kroner, til sammenlikning oppga 40 og 35 prosent det samme tallet i 2013 og 2014. 90 prosent mener også at videreutdanningen fra BI har bidratt til en stilling på høyere nivå.

- Etter- og videreutdanning bør ikke anses som «et gode», men heller en nødvendighet for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Det er ikke lenger nok å lene seg på erfaring, arbeidstakere trenger også faglig påfyll i løpet av karrieren. Etterutdanning er nå heller regelen, enn unntaket, skal Norge lykkes i en stadig mer kunnskapsintensiv internasjonal konkurranse, sier Henjesand.

Ken Hauge håper også at den nye graden vil gi han nye muligheter i Pfizer.

- Jeg håper på mer ansvar og flere muligheter innenfor det selskapet jeg jobber i, sier markedssjefen.

Undersøkelsen viser at antallet studenter som jobber for samme arbeidsgiver som da de startet videreutdanningen også har steget fra 65 prosent i både 2013 og 2014 til 70 prosent i 2015.

Nettverk av ny innsikt
Det er allikevel ikke bare mulige goder fra arbeidsgiver Hauge trekker frem som positivt ved å ta en master på deltid.

- Jeg har fått muligheten til å studere med masse kompetente mennesker med lang erfaring på tvers av mange bransjer. Dette har også bidratt til å gi innsikt og utvikling.

På spørsmål om hvordan det har gått å håndtere full jobb og deltidsstudier svarer Hauge:

- Tidskrevende, men håndterbart!  

Du kan også se alle nyheter her.