Nordens beste Studieby!

11. juni 2015

Trondheim har i mange år blitt kåret til Norges beste studieby. Nå skal vi bli Nordens beste!

Lykkes portal

Onsdag 3.juni signerte et topptungt lag med studenter, ledere, politikere og næringsliv i Trondheim en forpliktende samarbeidsavtale med mål om å heve ambisjonene for Norges Beste Studieby til å bli Nordens Beste Studieby.

Signeringen av samarbeidsavtalen er et viktig og minneverdig øyeblikk for Trondheim. Avtalen er unik for Norden og så vidt vi vet, for resten av verden også. Den forplikter de forskjellige aktørene i Trondheim by til å bidra og samarbeide med ressursene de har på tvers av organisasjonene de befinner seg i for å skape den beste studiebyen i Norden for studentene og byen. Forteller Anne Finstad, Leder av Velferdstinget i Trondheim.

Samarbeidsavtalen kommer som en konsekvens av Framtidskonferansen i 2013. Her samlet og inviterte studentene i Trondheim til workshop. På denne konferansen ble Framtidserklæringen skrevet. Den definerte innsatsområder og ønsket om å heve ambisjonene for Trondheim som studieby. Erklæringen ble tatt opp og vedtatt i de forskjellige studentpolitiske organ i Trondheim.

Signalene og ønsket om å heve ambisjonene for Trondheim som studieby har kommet tydelig frem til både kommune og utdanningsinstitusjonene, forsetter Finstad

Resultatene fra Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT 2010, 2014) peker på Trondheim som Norges Beste Studieby.

Selv om vi ser på oss selv som Norges beste studieby, ser vi en positiv utvikling hos de andre studiebyene som bruker blant annet oss som forbilde. Vi ønsker å beholde plassen som best, men vi må ha noe som pusher oss fremover. Derfor øker vi satsningen i Trondheim ved å se utover vår egen landegrense, til Norden, forteller Finstad.

Du kan også se alle nyheter her.