BI-professor med i Oljefondets ekspertutvalg

19. august 2015

Richard Priestley er én av finansprofessorene som skal gi sentralbanksjef Øystein Olsen innspill til hvordan Oljefondet kan forbedre sin rapportering. Det skriver Dagens Næringsliv.

Les saken på DN.no her.

«Verdiødeleggende virksomhet» var merkelappen finansprofessor Richard Priestley og rådgiver Halvor Hoddevik ga Oljefondets aksjeplukkerstrategi. De ønsket at rapporteringen av fondets avkastning skulle legge mindre vekt på justering for risiko og kostnader. Denne kritikken ble avfeid av Norges Bank tidligere i år. Nå setter NBIM ned et ekspertutvalg av finansprofessorer som skal komme med innspill til hvordan Oljefondet kan forbedre sin rapportering.

Dette er saken

  • Oljefondet har fått kritikk for selektiv rapportering, manglende rapportering av resultat justert for risiko og for labre resultater på veddemålene i aksjemarkedene.
  • Oljefondet har varslet økt rapportering. Finansdepartementet har etterlyst det samme.
  • Departementet har etterlyst en oppsplitting av hva de ulike forvaltningsstrategiene, inkludert aksjeplukkingen, bidrar med.

Sa først nei

Priestley, som i utgangspunktet takket nei til tilbudet med tidsaspektet som begrunnelse, har nå gjort noen endringer i henhold til andre arbeidsforpliktelser. Frem til rapporten skal være fremlagt 1. oktober vil finansprofessoren være en del av NBIMs ekspertutvalg.

– Etter å ha tenkt mer på dette og etter klargjøring av gruppens rolle, føler jeg det er riktig av meg å delta i diskusjonen om et tema der jeg har vært kritisk til NBIM. Etter å ha endret på noen av mine arbeidsforpliktelser, har jeg nå tid til å gjøre dette, og håper at mine synspunkter vil forbedre rapporteringen av fondets prestasjoner. Jeg føler dette er av flere essensielle saker NBIM må ta tak i for å være transparent i sin rapportering, sier Priestley til Dagens Næringsliv. 

Disse er med i Oljefondets ekspertgruppe:

  • Dag Huse, direktør for investeringsrisiko i NBIM
  • Bernt Arne Ødegaard, professor ved Universitetet i Stavanger
  • Christopher Polk, finansprofessor ved London School of Economics
  • Magnus Dahlquist, professor ved Handelshöskolan i Stockholm
  • Egil Matsen, førsteamanuensis ved NTNU
  • Richard Priestley, professor ved Handelshøyskolen BI

Du kan også se alle nyheter her.