Bloomberg-rom på BI

13. august 2015

I år vil BI-studenter i finans for første gang ta diplom i bruken av Bloomberg-terminaler. Et nytt Bloomberg-rom skal bli et av finansutdannelsens flaggskip. Det skriver Kapital.

Fra i høst kan finansstudentene ved BI bli sertifiserte Bloomberg-brukere. Bloomberg-rommet vil ferdigstilles neste år, men skal i praksis være operativt allerede i høst. Ifølge Kapital vil Handelshøyskolen BI med sine nye terminaler bli landsledende på kursing i Bloomberg. 

– Det skal brukes nå, men når det er helt ferdig, blir det mye mer iøynefallende stort og flott, sier Kjell Jørgensen, førsteamanuensis ved Institutt for finans. 

I dag har BI tolv terminaler, en på biblioteket og en på Institutt for finans, mens de øvrige ti er plassert i Bloomberg-rommet. 

Først i Norge

Jørgensen tror interessen for Bloomberg-kompetente abeidstakere er høy. Etter en ringerunde til bekjente i meglerbransjen fikk han bekreftet at det stemmer.

– Ferdig opplærte Bloomberg-brukere er noe arbeidsgiverne vil spare tid, krefter og penger på, forteller Jørgensen til Kapital.

Han kan også meddele at BI for øyeblikket er Norges eneste tilbyder av denne teknologien til studenter.

 – Vi er den første handelshøyskolen i Norge, muligens til og med i Norden, som tilbyr studentene noe slikt, sier Jørgensen. 

Kan ta eksamen i Bloomberg

Finansstudentene ved BI vil få Bloomberg-terminalene integrert i flere kurs. Har de lyst kan de også avlegge en form for eksamen i bruk av Bloomberg, kalt Bloomberg Aptitude Test (BAT).

– Studentene som velger å gjøre dette, får dermed et internasjonalt anerkjent bevis på at de er Bloomberg-kompetente. Disse vil trolig stille sterkere i konkurransen om jobbene hvor Bloomberg anvendes, forklarer Jørgensen.

Dette er Bloomberg

Bloomberg-terminaler er kort forklart et integrert økonomisk nyhets-, analyse- og dataprogram med tilgang til søk i databaser som gjør deg i stand til å få en lang rekke økonomiske data om et selskap både i realtid og med historikk. Det kan for eksempel anvendes i analyser av ulike markeder og aksjer, ved konstruksjon av porteføljer, evaluere avkastningen til ulike aksje- og hedgefond samt til selskapsverdsettelse i forbindelse med oppkjøp eller fusjon. 

Les saken i sin helhet i siste utgave av Kapital (13/2015).


Du kan også se alle nyheter her.