Fremtidsrettet konferanse ved BI Bergen

29. september 2015

Torsdag 24. september var en rekke nasjonale og internasjonale akademikere og næringslivsrepresentanter samlet ved BI Bergen for å diskutere dagens utfordringer i norsk økonomi og hvilke muligheter som finnes fremover for de marine næringene.

Tre viktige spørsmål sto på agendaen:

- Nå som oljerelatert virksomhet avtar, hvordan skal vi håndtere de store endringene dette skaper for norsk økonomi?

- Havet er en viktig ressurs for Norge, og hvordan kan vi best mulig forvalte denne ressursen gjennom de marine næringer?

- Kan eksisterende kunnskap nyttes og gi grobunn for nye næringer gjennom kompetanseoverføring?

Ideen bak Fremtid: 15 er å binde sammen forskning, næringsliv og politikk.

Innovasjon og diversifisering er nøkkelord

I løpet av den første delen av dagen fikk et fullsatt auditorium høre spennende foredrag fra Professor Torger Rever (BI), Professor James L. Anderson (University of Florida) og Professor Frank Asche (Universitetet i Stavanger). Reve var først ut og gjorde det krystallklart for forsamlingen at innovasjon og diversifisering er nøkkelord i den omstillingen norsk økonomi må igjennom i årene som kommer. Satses det aktivt på kunnskaps- og teknologiutvikling, spesielt innenfor næringsklynger, vil fremtiden se lysere ut.

Trenger deregulering av oppdrettsnæringen

Anderson, som inntil nylig jobbet som fiskeri- og akvakulturrådgiver i Verdensbanken, ga en analyse av den forventede globale utviklingen innen sjømat og akvakulturnæringen frem mot 2030. Det norske perspektivet bidro Frank Asche med. Asche fokuserte på norsk lakseoppdrett, og forsøkte å overbevise forsamlingen om at så lenge det finnes politisk vilje til å deregulere oppdrettsindustrien, vil fremtiden by på produksjons- og konsumvekst for oppdrettsfisk.

I tillegg ble konferansen åpnet av Direktør Tanja Hoel fra Norwegian Seafood Cluster som gav et perspektivrikt innblikk i alle de muligheter som sjømatnæringen har fremover.

Optimistiske til fremtiden

Dagen ble avsluttet med en paneldebatt der Styreformann Per Grieg jr (Grieg Seafood), CEO Einar Wathne (Ewos), Professor Nina Iversen (BI), Statssekretær Amund Ringdal Drønen (Nærings- og fiskeridepartementet) og Direktør Inger Solberg (Innovasjon Norge), i tillegg til formiddagens foredragsholdere, diskuterte fremtiden for de marine næringene. Debattantene var unisont positive og optimistiske til fremtiden. Norge er verdensledende på kunnskap og teknologi for sjømatproduksjon noe som gir uante muligheter for fremtiden så lenge man tar vare på og videreutvikler den eksisterende kunnskapen og teknologien.

Arrangementskomiteè: Hans-Martin Straume, Morten William Knudsen, Baard Johannessen og Knut Kolnar.


Du kan også se alle nyheter her.