Forskningsinnsats gir uttelling for BI

7. oktober 2015

I forslaget til statsbudsjett for 2016 mottar Handelshøyskolen BI 277,6 millioner kroner. Dette utgjør en økning på 14,4 millioner kroner fra 2015.

- Økningen skyldes at BI leverer resultater, både innen utdanning og forskning.Vi er stolte over at innsatsen våre forskere har lagt ned gir resultater, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.

Uttellingen på forskningsinsentiver er avhengig av resultatene BI kan fremvise. Et høyt antall publiseringspoeng, et høyt antall doktorgradskandidater som disputerte i 2014, samt forskningsmidler fra forskningsrådet og regionale forskningsfond er grunnlaget for økningen.

Omstilling 

Norsk økonomi er i omstilling som følge av nedskaleringer i oljesektoren. En målrettet satsing på utdanning og forskning er nødvendig for å bygge den nye kunnskapsøkonomien.

-Vi savner flere tiltak og insentiver for etter- og videreutdanning. Utsiktene i norsk økonomi tilsier at dette er riktig tidspunkt for en satsing på omskolering og kompetanseheving. Etter- og videreutdanning må bli regelen heller enn unntaket, sier Henjesand

Internasjonal rekruttering

-  Vi ser med interesse at regjeringen vektlegger kvalitet, resultater og internasjonalt samarbeid i stadig større grad. Forskning og høyere utdanning er som aktiviteter internasjonale. Vi må kunne måle oss mot de beste skolene i Europa, sier Henjesand.

- Som kunnskapsnasjon forvalter vi et felles omdømme utenfor Norges grenser. Vi konkurrerer med andre land om de beste hodene, og mange av institusjonene vi konkurrerer med får i dag drahjelp av etablerte nasjonale strategier for rekruttering, sier Henjesand.

Handelshøyskolen BI er av den oppfatning at Norge trenger en nasjonal strategi for rekruttering og finansiering av de beste internasjonale studentene.  

Studentene burde få mer

Dyktige og dedikerte studenter er viktig for enhver utdanningsinstitusjon. I så måte er det skuffende at regjeringen ikke styrker studiefinansieringen ytterligere.

- Studentene må få et økonomisk handlingsrom som gjør at de kan konsentrere seg om studiene. Den beskjedne økningen i studiestøtten i dette budsjettforslaget er ikke nok, sier Henjesand.

BI støtter studentenes krav om økt studiestøtte og ønsket om at deler av tilleggslånet til skolepenger omgjøres til stipend ved fullført grad.

Fakta:
Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvor studieavgiftene er hovedinntektskilden. Statsstøtten utgjør ca. 18 % av stiftelsens omsetning i 2015.

Endringer i de faste postene:

  • Økning i resultatbasert uttelling på utdanningsinsentiver: 3, 007 mill kr 
  • Økning i resultatbasert uttelling forskningsinsentiver: 4, 035 mill kr 
  • Justering for pris og lønnsøkning på 2,9 pst: 7, 653 mill kr

Andre endringer:

  • Økning på 390 000 kroner til en rekrutteringsstilling i MNT-fag (matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag).
  • Reduksjon på 1 358 000 kroner som tiltaket for å redusere byråkrati i og effektivisere offentlig sektor.
Du kan også se alle nyheter her.