Meglerstudentene får prøve seg i praksis

1. oktober 2015

På BI Bergen har meglerstudentene en egen praksisuke på sitt 2. år. En unik mulighet til å bli kjent med potensielle arbeidsgivere, prøve teorien de har lært på skolen i praksis og få relevant arbeidserfaring.

Bildetekst: Fem spente kandidater klar for nye erfaringer. Fra venstre Lasse Johannessen, rekrutteringsansvarlig i Proaktiv, samt studentene Vegard, Nicolay, Martine, Oda og Ørjan.

Får jobbe som meglere i studietiden

Det er Eiendomsutvalget ved BI Bergen er ansvarlig for gjennomføringen av praksisuken. Utvalget består av fem meglerstudenter som jobber for å skape et tettere bånd mellom foretakene i bransjen og studentene ved BI.

-          Målet med praksisuken er at studentene skal få mulighet til å "jobbe som megler" i studietiden, der de kan lære alt fra å lage prospekter, kontrakter - til å delta på visninger/befaringer/kundemøter, sier leder for Eiendomsutvalget ved BI Bergen, Ådne Horn.

Utvalget arrangerer også bransjekvelder og «minglekvelder» sammen med foretakene i meglerbransjen.

11 av byens meglerforetak tar imot studenter

Alle studentene har i utgangspunktet en lik sjanse til å få praksisplass, men det gjelder å gjøre seg synlig for foretakene tidligst mulig, sier Horn.

Det er nemlig foretakene selv som plukker ut studentene de vil ha i praksis hos seg. Og de fleste gjør dette på bakgrunn av samtaler og dialog de har hatt med studentene fra tidligere bransjekvelder og andre aktiviteter på BI.

-          Vi har samarbeidsavtale med 12 foretak, der 11 av disse foretakene har praksisplasser til disposisjon for BI studentene. Fra tidligere år har praksisplassene blitt delt ut etter karaktersnitt, men dette valgte vi å gå vekk fra i år, og heller la alle ha en lik mulighet til å få en plass. Derfor har 9 av 11 foretak valgt sine egne studenter på bakgrunn av «minglingen» på Bransjekvelden, mens de to resterende foretakene ønsket å bli tildelt studenter med de beste karakterene.

En lærerik, utfordrende og gøy uke. - Vegard, meglerstudent

Proaktiv Eiendomsmegling tar imot fem studenter i praksisuken.

Etter en lang intervjurunde satt Proaktiv til slutt igjen med fem studenter som får følge meglerne gjennom en spennende og hektisk arbeidsuke.

-          Som hovedsponsor av Eiendomsutvalget og en aktuell arbeidsgiver for studentene, er praksisuken kun en av flere arenaer hvor vi bidrar til høynet faglig kvalitet og innsikt i megleyrket. Vi i synes det er naturlig, og ikke minst viktig å være en bidragsyter til at studentene får en praksis som gjør dem bedre rustet til forstå de ulike elementene som utgjør håndverket vårt, sier Lasse Johannessen, rekrutteringsansvarlig i Proaktiv Eiendomsmegling.

Gav mersmak

Vegard Fjose var en av studentene som fikk plass hos Proaktiv. Han sitter igjen med en bedre forståelse for faget og beskriver uken som lærerik og utfordrende, men mest av alt veldig gøy.

- Praksisuken har absolutt gitt mersmak på megleryrket. Vi har hatt varierte arbeidsdager der vi har fått møte mange forskjellige personer, fått være kreativ i utarbeidelse av f.eks prospekt og man møter utfordringer som er gøy å løse. Det er lange dager, men absolutt verdt det! Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Vegard Fjose.

Du kan også se alle nyheter her.