Beredskap etter terror i Paris

14. november 2015

BI er i beredskap etter terroren i Paris. BI har 64 studenter som oppholder seg i Frankrike, og vi har tatt kontakt via e-post og klassekontakter. Vi ber studentene om å følge oppfordringen fra Utenriksdepartementet (UD) om å kontakte hjemmene sine.

Gjennom klassekontakter har BI fått bekreftet at alle studentene har det bra, og ikke er rammet av de tragiske hendelsene i Paris.

BI har sendt ut en e-post til disse studentene i dag, lørdag 14. november, med informasjon om Sjømannskirkens beredskapstelefon, og hvor det er oppfordret norske studenter til å registrere seg på UD's reiseregistrering på UD's nettsider, samt holde kontakt med hjemmene sine.

Det er også tilrettelagt for møteplasser gjennom helgen på BIs campus i Oslo for alle innreisende exchange-studenter som ønsker, eller har behov for å komme sammen i en sorgfull tid.

Denne artikkelen vil bli oppdatert dersom det kommer ny informasjon.

Du kan også se alle nyheter her.