Gaveprofessorat fra Tom Wilhelmsens stiftelse

16. desember 2015

Tirsdag 15. desember signerte Wilhelm Wilhelmsen, styreformann i Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse, en avtale med BI om fornyelse av et gaveprofessorat i strategi og industriell konkurranseevne.

- Vi er svært glade for at Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse vil videreføre gaveprofessoratet i strategi og industriell konkurranseevne. Denne typen gaveprofessorat med en langsiktig læringspartner gir mulighet til ny kunnskap om den maritime næringen og er derfor en viktig forbedringsimpuls for både forskning og undervisning ved BI innen et fagfelt som er svært viktig for Norges fremtidige næringsutvikling, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Rektor Inge Jan Henjesand, Wilhelm Wilhelmsen og professor Torger Reve. (Foto: Martin Uteng)

Gaveprofessoratet vil gi viktig støtte til fremtidsrettet forskning på innovasjon og næringsutvikling og gjelder for 2016-2019. Avtalen har en ramme på 4,5 millioner kroner. Gaveprofessoratet vil innehas av professor Torger Reve.

- Oljeepoken har passert toppen, og Norge må finne andre satsningsområder. Hva er vel mer naturlig enn å satse på det vi har lange tradisjoner for og betydelig kompetanse innen, nemlig maritim næring. Vi er allerede i verdenstoppen. Økt kunnskap om og forskning innen maritime sektor er derfor viktig. Kompetanse er vårt største konkurransefortrinn. Gjennom samarbeid med Handelshøyskolen BI ønsker vi å stimulere interesse for den maritime næringen og dens betydelige verdiskapning i og for samfunnet, sier Wilhelm Wilhelmsen, styreformann i Tom Wilhelmsens Stiftelse.

Kristin Holth, Wilhelm Wilhelmsen og Torger Reve under signeringen. (Foto: Martin Uteng)

Tilstede var blant annet rektor Inge Jan Henjesand, professor Torger Reve, Kristin Holth, leder for shipping, offshore og logistikkdivisjonen i DNB og Asbjørn Larsen og Helen Juell fra TWS.

Du kan også se alle nyheter her.