Rekruttering av internasjonale toppstudenter

16. desember 2015

Lørdag 12. desember viet Dagens Næringsliv hele sin lederartikkel til BIs nye kampanje for rekruttering av internasjonale studenter. Les BIs tilsvar her.


Faksimile fra Dagens Næringsliv 16.12.2015

Lørdag 12. desember viet Dagens Næringsliv hele sin lederartikkel til BIs nye kampanje for rekruttering av internasjonale studenter. Vi ser med interesse på skillene som konstrueres mellom det å skulle nå gjennom i knallhard internasjonal konkurranse og omdømmebygging her hjemme. La meg ta det siste først. Det er særdeles viktig at BIs forskere markerer seg både nasjonalt og internasjonalt. Alle handelshøyskoler med respekt for seg selv har de samme ambisjonene. Med flere av våre fagmiljø på høyt internasjonalt nivå, lykkes vi med nettopp dette. Uten forskningsbasert kunnskap, intet BI.

Utdannet flest toppledere

Videre er BI nå den utdanningsinstitusjonen i Norge som har utdannet flest toppledere. Dette er en konsekvens av en stolt historikk som skriver seg tilbake til 1943, da Finn Øien etablerte BI som en kveldskole. Siden den tid har kombinasjonen av forskning, relevante studieprogrammer og dyktige studenter ført til at BI har vokst til å bli en av Europas aller største handelshøyskoler med ca. 20.000 studenter.

Knallhard internasjonal konkurranse

Med over 15.000 handelshøyskoler på verdensbasis, skal det noe til å skille seg ut. Svært mange av våre konkurrenter legger vekt på kjennetegn som "globalisation, sustainability og research excellence" når de forsøker å posisjonere seg i den internasjonale konkurransen. Det gjør også BI.

Men utfordringen med at «alle» forsøker å posisjonere seg gjennom de samme egenskapene, blir gjerne at man i liten grad klarer å differensiere seg fra hverandre. Og selv om BI, som eneste norske skole, er en av kun 70 handelshøyskoler i verden med tre av de mest prestisjefulle internasjonale akkrediteringene, må vi erkjenne at Norge på ingen måte er verdens navle som utdanningsinstitusjon.

Tør vi tenke annerledes?

I lys av dette har vi lansert vår første internasjonale reklamekampanje, der målet er å bygge kjennskap i utvalgte markeder internasjonalt. I Norge har vi en hjulpen merkekjennskap på 80 prosent. I den store verden er vi som de fleste andre, mindre synlig.

Logikken er altså denne: Først må vi bli mer kjent. Dernest kan vi komme i en posisjon til å vise fram våre studier, våre utmerkede fagkrefter, og ikke minst vårt pulserende internasjonale studiemiljø. Den internasjonale kampanjen er laget for å vekke oppmerksomhet og interesse hos dyktige, vel kvalifiserte 19-20 åringer som kunne tenke seg et studieopphold i Norge av ypperste kvalitet.

Så langt ser det ut til at vi har kommet godt ut av startgropa. Med ca. en million visninger og 3000 internasjonale søknader etter en uke, har kampanjen allerede virket bedre enn det vi hadde kunnet forvente. Vi har tatt sjansen på å kombinere humor med det å gjøre en dyktig student kjent i Norge. Selvsagt kunne vi ha kommunisert de samme egenskapene som de 15.000 andre handelshøyskolene gjør, med de resultatene det ville ha gitt.

Ved valg av vår nye student vil faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper være det aller viktigste. At kampanjen skal ha som hensikt å rekruttere en narsissist, er karakteristikker vi på ingen måte kjenner oss igjen i. Vi vil at internasjonale studenter skal oppleve at BI er en sterk faglig og spennende institusjon som er villig til å strekke seg litt lenger for å ta i mot nye studenter, og som samtidig har både evne og vilje til å tenke litt annerledes.

Mangel på internasjonal rekrutteringsstrategi

Men like viktig som enkeltstående tiltak fra ulike utdanningsinstitusjoner i Norge, er den helhetlige tankegangen når det gjelder å gjøre Norge til et attraktiv land å studere i. I dag mangler Norge nemlig det mange andre land har, en internasjonal rekrutteringsstrategi for å tiltrekke seg de beste studentene.

På BI gleder vi oss over andres suksess, og synes det er av mindre betydning at NHH er på 40. og vi på 41. plass på den prestisjefylte Financial Times rangeringen. Sammen forvalter vi et felles omdømme for Norge som utdanningsnasjon. I så måte er det gledelig at utdanningsmyndighetene har signalisert at arbeidet med å etablere en nasjonal strategi for å rekruttere gode masterstudenter til Norge skal iverksettes. Dette er noe BI imøteser med stor interesse.

BI har i dag en faglig stab der 30 prosent er internasjonalt rekruttert. Når vi i tillegg har 800 internasjonale studenter, anser vi oss allerede som en internasjonal utdanningsinstitusjon. Men vi vil videre. Det viktigste for oss er å bygge på BIs sterke fagmiljø og å tilby utdanning av ypperste kvalitet. Samtidig tillater vi oss å glede oss over at en internasjonal reklamekampanje ser ut til å gjøre det den har som formål, nemlig å bygge den internasjonale oppmerksomheten og interessen vi trenger for å styrke kjennskapen blant potensielle studenter til BI.

Yngve Kveine

Kommunikasjonsdirektør ved Handelshøyskolen BI

Du kan også se alle nyheter her.