-

Dilek Ayhan ansatt ved Handelshøyskolen BI

5. juni 2018

Ayhan skal arbeide som spesialrådgiver for BIs rektor og øvrig ledergruppe og starter i jobben denne uken. Hun kommer fra stillingen som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

- Jeg er svært glad for å styrke laget med Dilek. Hun har en profil, erfaring og kompetanse vi vil ha stor nytte av. Utdanning som er relevant for arbeidslivet har alltid vært BIs styrke. Vi vil ytterligere styrke vårt samarbeid med myndigheter, innovasjons-, nærings- og kunnskapsmiljøer. Her vil Dileks offensive kraft og nasjonale og internasjonale nettverk være av stor betydning, sier rektor ved BI, Inge Jan Henjesand.

BI skal levere de beste kandidatene for et nasjonalt og internasjonalt arbeidsmarked.

- Fremtidens arbeidsmarked vil være mer kunnskapsbasert, mer digitalt og mer globalt. Vi skal fortsette å være en ettertraktet samarbeidspartner for ledende kunnskapsmiljøer og bedrifter nasjonalt og internasjonalt, og utdanne ledere som er i stand til å møte morgendagens utfordringer og skape verdier, fortsetter Henjesand.

- I løpet av de neste årene ønsker vi å videreutvikle våre lokale, nasjonale og internasjonale samarbeidsallianser. Dileks kompetanse og genuine interesse for kunnskap, teknologi og mennesker gir henne et godt utgangspunkt for å kunne bidra i dette arbeidet, avslutter Henjesand.

Selv er Ayhan svært glad for å kunne bidra i arbeidet med å styrke BIs samfunnsrolle. 

Bilde av Dilek Ayhan.

- Samfunnet og arbeidslivet er i rask endring. Teknologi og internasjonalisering er drivere for mye av det som skjer, og for meg er timingen perfekt for å bli del av et ambisiøst kunnskapsmiljø som har nytenking i ryggmargen, sier Dilek Ayhan.

Om Dilek Ayhan

  • Utnevnt til Young Global Leader i World Economic Forum i 2016.
  • Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet fra 16. oktober 2013 til 17. januar 2018. Hun har blant annet hatt ansvar for maritim/havpolitikk, forsknings- og innovasjonspolitikk, handelspolitikk, internasjonale/bilaterale relasjoner, eksportfinansiering, reiseliv og kulturnæringene. 
  • Medgründer/Daglig leder i Alarga (2008-2013). Alarga er en kompetanseorganisasjon som hjalp norske selskaper med å tiltrekke, videreutvikle og beholde talenter med interkulturell kompetanse. 
  • Hun har tidligere jobbet som prosjektleder i Oslo Teknopol IKS. Der ledet hun blant annet et rekrutteringsprosjekt med målsetting om å styrke tilgangen på kvalifisert arbeidskraft og spesialister til de kunnskapsbaserte næringsklyngene i Osloregionen.
  • Hun er tidligere leder for JADE, et europeisk nettverk for unge gründere, og har hatt lederansvar og styreverv i flere organisasjoner som jobber med mangfold og interkulturell kommunikasjon.
;
Du kan også se alle nyheter her.