Organisasjonen

Nettverk og tilganger

Her finner du informasjon om gjestenettverk, Eduroam, og Feide.

Om gjestenettverket

Handelshøyskolen BIs WIFI gjestenettverk er basert på UNINETTs tjeneste "Trådløst gjestenett" som er en felles gjestenettløsning for universitets- og høyskolesektoren i Norge.

Løsningen gir enkel trådløst nettilgang for enkeltpersoner eller grupper som ikke har tilgang til til eduroam. Løsningen tillater et stort antall samtidige brukere. Tilgang er basert på selvbetjening via SMS.

Hvordan ta i bruk gjestenettverket

For å benytte gjestenettverket gjør man følgende:

  1. Velg "BI-Guest" som nettverk du vil koble deg til (fig. 1)
  2. Tast inn mobiltelefonnummer, godta vilkårene og trykk "Register" (fig. 2)
  3. Tast inn passord/PIN som du mottar på SMS og trykk "Logg inn" (fig. 3)
  4. Du har nå tilgang til BIs gjestenett i 12 timer for tre forskjellige enheter (fig. 4)

Ditt brukernavn: mobiltelefonnummer. Passord: mottatt på SMS.

Figur 1: 

Figur 2: 

 Figur 3:

Figur 4: