Organisasjonen

Nettverk og tilganger

Her finner du informasjon om gjestenettverk, Eduroam, og Feide.

Om eduroam

Eduroam er et globalt, trådløst nettverk som gir medlemmer av akademiske institusjoner over hele verden gratis internettilgang på universiteter/høyskoler og flere andre lokasjoner som f.eks. endel flyplasser. Det er allerede flere millioner brukere som benytter eduroam ved mer enn 6000 aksesspunkter verden over.

Se eduroam's norske eller internasjonale hjemmeside for mer informasjon.

Hvorfor bør man benytte eduroam?

Eduroam tilbyr sikker og kryptert trådløs internettilgang basert på standard 802.1x. Dersom eduroam er tilgjengelig der du befinner deg anbefaler vi at dette benyttes da sikkerheten typisk overgår det som tilbys ved mange kommersielle trådløse nett. I tillegg kan du benytte samme brukerprofil overalt der eduroam er tilgjengelig. Autentisering skjer mot brukerkatalogen til den akademiske institusjonen du tilhører.
Hvordan ta i bruk eduroam?

Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI må gjøre følgende for å installere og konfigurere en profil for eduroam på sin enhet:

  1. Gå til nettadressen https://cat.eduroam.no
  2. Velg eller søk opp 'BI Norwegian Business School'
  3. Nettsiden foreslår automatisk riktig profil for den enheten du benytter (PC/Mac/Linux/iPhone/iPad/Android). Alternativt kan du laste ned profil for alternative operativsystemer.
  4. Klikk på den grønne knappen og følg instruksjonene for å installere eduroam profilen
  5. Du vil under installasjonen bli spurt om ditt BI-brukernavn/-passord. Viktig! Benytt <brukernavn>@bi.no (der <brukernavn> er ditt ansatt eller student brukernavn) samt ditt vanlige passord. Dersom passordet må byttes, benytt https://pss.bi.no (kun for BI ansatte).
  6. Når du befinner deg på et sted der eduroam er tilgjengelig velger du dette nettverket og vil da bli logget på automatisk
  7. Dersom du er ansatt eller student ved en annen akademisk institusjon velger du denne fra listen på https://cat.eduroam.no istedet og følger instruksjonene for å installere riktig profil. Alternativt besøker du nettsidene til den akademiske institusjonen du hører til og følger deres instruksjoner for å installere og konfigurere eduroam.
  8. Vær oppmerksom på at signalstyrke og kvalitet på eduroam aksesspunkter rundt om i verden vil variere. Dette avhenger av hvordan eduroam er implementert på det enkelte brukersted. Hastighet som oppnås vil derfor avhenge av dette og kan også variere på tvers av ulike enheter.