Om BI

Si ifra

BI er ansvarlig for at studentene har et forsvarlig læringsmiljø og at ansatte har et godt arbeidsmiljø.

Studenter og ansatte skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø. Både den som føler seg uriktig behandlet, og den som observerer slik atferd, har en plikt til å melde fra om dette.

BI har lagt til rette for at studenter og ansatte skal kunne varsle om mobbing eller annen trakassering på en direkte og åpen måte, samtidig med at saken behandles konfidensielt og i samråd med varsleren.