Om BI

Akkredi­teringer

Handelshøyskolen BI er den eneste handelshøyskolen i Norge som har de tre største internasjonale akkrediteringene.

Triple Crown

Hver akkreditering er et bevis på at BI utmerker seg på et nivå i verdensklassen. På verdensbasis har kun 1% av alle handelshøyskoler klart å oppnå trippel akkreditering. Skoler som oppnår de tre akkrediteringene omtales som "triple crown"-skoler.

Hva betyr dette for deg?

Som student betyr trippel akkreditering at:

 • Ditt vitnemål fra BI vil ha tyngde i hele verden, og gjøre deg mer attraktiv for arbeidsgivere
 • Din utdanning holder en høy standard målt opp mot verdens beste handelshøyskoler, og er ettertraktet på arbeidsmarkedet
 • Foreleserne holder det høye nivået som kreves for å oppnå de tre største akkrediteringene.
 • Tilbudet vi tilbyr ved siden av det akademiske holder verdensklasse.

Som arbeidsgiver betyr trippel akkreditering at:

 • De som går ut med et diplom fra BI har de ferdighetene din bedrift trenger
 • Innholdet i vår utdanning blir konstant oppdatert og står i henhold til forventningene til bedrifter i hele verden
 • Våre programmer holder en særs høy faglig kvalitet og har et internasjonalt perspektiv

Våre akkreditering

Våre akkrediteringer har blitt gitt til oss av de ledende akkrediteringsorganene i verden:

Akkrediteringsorganene har en kontinuerlig oppfølging for å sikre at BI møter kravene for hver akkreditering til enhver tid.

For en handelshøyskole med internasjonale ambisjoner er det særlig tre akkrediteringer som gjelder: Europeiske EQUIS (European Quality Improvement Systems), den amerikanske AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) og den britiske AMBA (The Association of MBAs).

Skoler som har alle tre kalles for "Triple Crown"-skoler, og disse stiller i en egen klasse blant handelshøyskoler internasjonalt. I 2013 var det cirka 70 av omtrent 15.500 handelshøyskoler på verdensbasis som kunne smykke seg med Triple-Crown-status.

EQUIS

BI har hatt EQUIS akkreditering siden 1999, og var blant de første som oppnådde denne statusen. Akkreditering gis for maksimalt fem år av gangen. BI fikk fornyet akkreditering i 2004/05, i 2010 og fikk i 2015 ytterligere fem nye år. Kravene til akkreditering heves for hver gang og det er ingen selvfølge å få fornyet status basert på tidligere meritter.

AACSB

AACSB - The Association to Advance Collegiate School of Business
BI ble tatt opp som medlem i AACSB i 2008, og har siden jobbet aktivt mot akkreditering. Prosessen er forskjellig fra EQUIS. Instutisjonen forventes å modnes mot akkreditering over tid, før en komite gjør en endelig vurdering. Det er derfor en omfattende prosess og kan ta opp til syv år. BI ble besøkt av en ekspertkomite i januar 2014, og ble førstegangsakkreditert i mai 2014.

AMBA

AMBA er en akkreditering av institusjonen MBA/DBA programmer (heltid/deltid). BI har de senere år brukt mye tid på å restrukturere og videreutvikle våre executive MBA-grader. I november 2013 oppnådde BI AMBA akkreditering.

EOCCS

European Foundation for Management Development (EFMD) er et av de største internasjonale nettverkene innen lederutvikling i verden. EFMD spiller en viktig rolle i utformingen av en internasjonal tilnærming til lederutdanning og er et viktig forum for informasjon, forskning, nettverksbygging og debatt om innovasjon og beste praksis i lederutdanning. Nettverket omfatter mer enn 800 medlemsinstitusjoner fra over 80 land.

EOCCS er en akkreditering som er utformet og eies av EFMD. Akkrediteringen ble gitt ut for første gang i år, og er den eneste internasjonale akkrediteringen av sitt slag. Med bakgrunn i en omfattende søknads- og evalueringsprosess, kan akkrediteringen tildeles aktører i kategoriene Business Schools og Corporate Institutions/Universities.

NOKUT

I 2008 ble BI akkreditert som vitenskapelig høyskole av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

NOKUT er et uavhengig, statlig organ som kontrollerer og bidrar til å utvikle kvaliteten av høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. BIs kvalitetssikringssystem for utdanning ble godkjent av NOKUT i 2004 og gitt fornyet godkjenning for nye seks år i 2011.

Disse organene har gjort nøye vurderinger av BIs:

 • Programmer og læringsmiljø
 • Kvaliteten på de ansatte
 • Internasjonalt arbeid
 • Evne til å vedlikeholde og forbedre vår høye standard