-
Om BI

Miljøansvar

Handelshøyskolen BI skal være en bærekraftig og miljøvennlig skole som skal kunne sammenligne seg med de ledende handelshøyskoler i Europa.

Miljøfyrtårn logo

Handelshøyskolen BI har hatt sertifiseringen som Miljøfyrtårn siden 2010. Les mer.

Frem mot 2018 er målsettingen å redusere CO2 utslipp med egne tiltak på BI Oslo med 30 % basert på 2011 tall (5463t CO2).

  • Regionale skoler skal jobbe med å redusere sitt CO2 utslipp med 15 % frem mot 2018 basert på 2014 tall.
  • Kompensere øvrige CO2 utslipp med EU kvoter for å bli klimanøytral.
  • Alle BI sine skoler skal være Miljøfyrtårnsertifiserte.
  • BI skal gjøre klimaregnskap annenhvert år for alle BI sine skoler.
  • Aktivt motivere/informere alle våre ansatte, studenter, leietakere og leverandører til å utføre sine oppgaver på en miljøvennlig og ansvarlig måte.
  • Alle nye prosjekter/innkjøp/leiekontrakter skal vurderes i forhold til ytre og indre miljø.
  • BI Oslo skal tilstrebe å bli energiklassifisert i klasse B (er C bygg i dag).
  • Ved nybygg av skoler skal det være minimum energiklasse A
  • BI setter av tilstrekkelige ressurser til miljø -og klimaarbeid