Handelshøyskolen BI

Historien år for år

Handelshøyskolen BIs historie strekker seg tilbake til 1943. Skolens første lokasjon var på Frysja i Oslo. Siden den gang har skolen vokst betraktelig og har nå tilhørighet i de fire største byene i Norge.

2014: BI mottar akkreditering fra Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

2014: Inge Jan Henjesand ansettes som rektor

2013: BI mottar akkreditering fra Association of MBAs (AMBA).

2011: BIs engelske navn endres
Navnet endres fra BI Norwegian School of Management til BI Norwegian Business School

2010: Tom Colbjørnsen ansatt som rektor for ny periode

2008: BI blir vitenskapelig høyskole
BI blir akkreditert som vitenskapelig høyskole av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT). Akkrediteringen gir BI rett til selv å opprette og nedlegge nye studier.

Rektor

Inge Jan Henjesand

Møt vår rektor Inge Jan Henjesand. Rektor ved Handelshøyskolen BI er skolens øverste leder og rapporterer til styret.

2006: Endring av studiestedene
BIs styre beslutter å opprettholde studiestedene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Agder og Buskerud. Studiestedene i Lillestrøm, Gjøvik, Vestfold, Telemark, Tromsø, Østfold og Ålesund legges ned.

2006: Tom Colbjørnsen ansettes som rektor

2006: BIs grunnlegger forlater oss
27. januar gikk BIs grunnlegger Finn Øien bort (1912 – 2006)

2005: Ole Stenvinkel Nilsson ansettes som rektor
Ole Stenvinkel Nilsson fra Handelshøjskolen i København ansettes som ny rektor, men trekker seg fra stillingen etter kort tid på grunn av sykdom. Prorektor Inge Jan Henjesand fungerte som rektor frem til Colbjørnsen tiltrådte påfølgende år.

2005: Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) opprettes

2005: BI åpner nytt kunnskapsbygg
Miljøene fra Sandvika, Schous og Ekeberg samles i nytt kunnskapsbygg i Nydalen. Handelshøyskolen BI i Oslo er klar til 1. august 2005.

2004: Kvalitetssertifikater
NOKUT godkjenner BIs kvalitetssikringssystemer. BI går også opp til eksamen for den europeiske kvalitetsgodkjenningen EQUIS

2003: Fransk samarbeid
BI etablerer et internasjonalt Executive MBA-program i samarbeid med ESCP Europe Paris.

2003: 60-års jubileum
Jubileet markeres med fest i Oslo Rådhus, forskningsdag og Johan Throne Holst-konferanse. BI utnevner Philip Kotler, Michael Brennan og Michael Porter til æresdoktorer.

2002: Første kvinnelige professor 
Bente R. Løwendahl blir professor i ledelse og bedriftskultur.

2002: Lokalisering i Nydalen vedtatt
Handelshøyskolen BI vedtar flytting av hele BIs virksomhet i Osloregionen til nye lokaler i Nydalen. Virksomheten i Sandvika, på Schous, Skøyen og Ekeberg flyttes i 2005.

2002: BI fusjonerer med Forsikringsakademiet

2001: BI Høyskolen for offentlig ledelse opprettet
Satsingen mot offentlig sektor i Norge omfatter til dels gradsrettede studier og delvis bedriftsinterne opplæringsprogrammer tilpasset den enkelte bedrifts eller bransjens behov.

2000: International School of Management åpnet i Litauen
International School of Management (ISM) inngår i BIs høyskolenettverk som en forskningsbasert, europeisk management-skole. Dette er en strategisk etablering for å få fotfeste i et land med et godt økonomisk potensiale.

2000: BI tildeler første dr. oecon i egen regi
Per Ingvar Olsen disputerer med avhandlingen "Transforming Economics - The Case of the Norwegian Electricity Market Reform".

2000: BI og Det norske Shippingakademi fusjonerer
Integrasjonen mellom BI og Det norske Shippingakademi (DnS) er et ledd i BIs satsing på skipsfart.

2000: BI og NVH fusjonerer
Norges Varehandelshøyskole (NVH) blir Handelshøyskolen BIs nisjeskole innen varehandel.

1999: Internasjonal akkreditering
Handelshøyskolen BI får europeisk kvalitetsgodkjenning (EQUIS).

1998: Godkjenning av dr. oecon
Handelshøyskolen BI får retten til å tildele graden dr. oecon.

1998: Navneendring
BI Stiftelsens styre har vedtar navneendring på en rekke sentrale enheter. Hovedregelen er at alle enheter skal bruke navnet Handelshøyskolen BI i tillegg til sine avdelingsnavn. NMH videreføres som eget merkenavn.

1997: Torger Reve blir valgt til rektor

1995: Nordisk senter åpnes i Kina
Det nordiske senteret ved Fudan i Shanghai åpnes i 1995 med kandidater på BIs Master of Management-studium. De første kandidatene i Shanghai blir uteksaminert januar 1998.

1995: Godkjenning Master of Management
Master of Management studiet ble i 1995 offentlig godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. I Norge har Handelshøyskolen BI eneretten til Master of Management-tittelen.

1993: Doktorgrad
Doktorgradsprogrammet blir etablert i samarbeid med Universitetet i Oslo og Handelshøjskolen i København.

1993: Leif Frode Onarheim blir valgt til rektor

1992: Universitetet i Oslo
BI og Universitetet i Oslo inngår samarbeidsavtale om forskning og undervisning.

1992: Fusjoner
BI fusjonerer med Norges Markedshøyskole, NILA og Oslo Handelshøyskole. Samtidig overtas Oslo Markedsføringshøyskole.

1992: Master of Management
BI satser på etter- og videreutdanningsmarkedet ved å tilby studieprogrammer som er spesielt tilpasset personer som ønsker å fortsette å arbeide ved siden av studiene.

1992: BI Associates
BI inngår samarbeid med mellomstore, internasjonalt orienterte bedrifter.

1991: Partnerskap med næringslivet 
BI inngår partnerskapsavtaler med et tyvetalls store norske bedrifter.

1990: Masterstudier
BIs første mastertilbud starter: Master of Business Administration og Master of Science.

1989: Peter Lorange blir valgt til rektor

1988: BIs bygg i Sandvika står klart

1987: Treårig tilbud ved alle høyskolene
Tilbudet ved BIs regionale høyskoler utvides, og man kan nå ta det toårige kandidatstudiet og bygge på til treårig diplomøkonomstudium.

1985: Siviløkonomtittelen
BI blir tildelt siviløkonomtittelen, som er av stor betydning for BIs anerkjennelse som handelshøyskole.

1985: Et nasjonalt nettverk
BI vedtar å opprette sitt eget nasjonale nettverk av høyskoler. De 10 samarbeidende skolene blir enten lagt ned eller innlemmet i BIs nettverk.

1983: Fire professorer til BI
BIs fire første professorer blir ansatt etter faglige vurderinger med eksterne kommisjonsmedlemmer. Pål Korsvold ansettes som professor i finans, Gøran Persson som professor i logistikk, Arne Jon Isachsen som professor i internasjonal finans og Rolf Høyer blir ansatt som professor i informasjons- og databehandling.

1981: Ny rektor
Jørgen Randers blir valgt til ny rektor – den første rektor som blir hentet utenfor BIs system.

1979: Flytting og studiumutvidelse
BI vokser og flytter til et moderne nybygg på Nadderud i Bærum. I det samme året innlemmes Revisorstudiet i Oslo (RiO), og BI tilbyr treårig revisorstudium.

1977: Det første rektorvalg
Gerson Komissar blir valgt til rektor. Finn Øien går over til å bli styreformann for BI stiftelsen. Komissar har vært ansatt som rektor siden 1975.

1969: Statsstøtte
BI mottar statsstøtte for sine studier på dagtid. Skolen blir omdannet fra en privateid bedrift til en non-profit stiftelse, og er en kraftig stimulans til faglig opprustning.

1968: Studiet utvides
Dagstudiet utvides fra to til tre år, og får navnet diplomøkonomstudiet. Kveldsstudiet fikk navnet bedriftsøkonomstudiet.

1967: Behov for mer plass
BI flytter inn i gamle Christian Holter Lysfabrikks lokaler i Frysjaveien, hvor lokalene var større og mer egnet for undervisning.

1967: Den første datamaskin
BI begynner med elektronisk databehandling på en tid hvor det bare eksisterer én datamaskin i Norge. Ti år senere får BI sin egen IBM-maskin.

1966: INSIDE studentavis
En av Norges største og mest leste studentaviser gir ut sitt første nummer.

1964: Studentsamfunn
Bedriftsøkonomisk Studentsamfunn (BS) ble opprettet. Egne kjellerlokaler i Haakon den godes vei ble fast tilholdssted.

1964: Faglig stab
BI satser på faste forelesere, og ansetter sine første fem studierektorer.

1963: Satsing på språk
BI installerer et større språklaboratorium.

1959: Lokalavdeling
Undervisning i bedriftsøkonomi igangsettes i Drammen. Etterhvert blir lignende tilbud etablert ved andre samarbeidende skoler.

1957: Undervisningen samles
All undervisning samles under ett tak, i Finn Øiens villa i Ivar Aasens vei.

1954: Godkjennelse
Studenter ved BI blir godkjent som låntakere i Statens Lånekasse for utdanning.

1947: Kandidatforeningen
Ferdigutdannede BI-kandidater oppretter Norsk Bedriftsorganisatorisk Forening.

1946: Dagstudium lanseres
BI lanserer sitt første dagstudium som går over to år: Kontorledelse I og II.

1945: Seks virksomheter
BI har nå seks avdelinger: Kurs, konsulentavdeling (rasjonalisering), regnskap og revisjon, BIs indeks, trykkeri og gårdsbestyrelse.

1944: Tre eiere
BI har nå tre eiere; Finn Øien som har ansvar for administrasjon, undervisning og tidsskrifter. Jens Rosef som har ansvaret for konsulentavdelingen i regnskap og revisjon, samt Nils Skott som har kommet inn i rasjonaliseringsavdelingen.

1943: Etableringen
”Bedriftsøkonomisk institutt” blir opprettet som aksjeselskap 1. juni av Finn Øien og hans partner Jens Rosef. Skolen tilbyr bare kveldskurs.