-
Vår historie

Torger Reve - Akademisering

Torger Reve ble BIs rektor i 1997. Han fikk sin doktorgrad fra Northwestern University i USA og hadde tidligere vært administrerende direktør ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF).

Reve hadde også en bakgrunn som professor fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Under Reves ledelse styrket BI sin utdannings- og forskningsvirksomhet. Dette vises ikke minst ved at BI ble internasjonalt akkreditert i 1999, med tildelingen av den europeiske kvalitetsgodkjenningen EQUIS. Reve innførte også begrepet «tospråklighet» ved BI. Med dette mente han å tilstrebe høy kvalitet både på forskningen og den praktiske undervisningen, og det å snakke både akademias og næringslivets språk. Han var også den første rektoren som i sin strategi la inn målet om at BI skulle bli Norges første private universitet.

Overgangen fra 90-tallet til 2000-tallet

BI hadde gjennom mange år hatt stor suksess som Norges mest kjente undervisningsinstitusjon og gjort en imponerende jobb både i Oslo og resten av landet. Men BI hadde ingen solid forskningsplattform, noe som var helt nødvendig for å være med i universitetsligaen. Den første oppgaven til Reve ble derfor å bygge opp forskningsbasen på BI. Dette inkluderte rekruttering av faglige, som var meget kostbart, og videreutvikling av doktorprogrammet som nettopp var blitt godkjent da han tiltrådte som rektor.

Internasjonaliseringen av BI startet under Peter Lorange, men Torger Reve ønsket å ta dette videre. BI begynte mer og mer å konkurrere på et internasjonalt marked, og da ble det nødvendig å innføre engelsk som undervisningsspråk. Dette ble innført delvis på bachelor og fullstendig på Master of Science og doktorgradsnivå. Slik gjorde BI seg mer åpen for resten av verden.

Satsingen internasjonalt handlet også om å etablere egen virksomhet utenfor Norge. Næringslivet er internasjonalt og da må BI som utdanningsinstitusjon lære av det internasjonale markedet. Etter nøye vurderinger landet ledelsen på å etablere virksomhet ved Fudan-universitetet i Shanghai i Kina i 1995 og ved International School of Management i Litauen i 2000.

Da Reve kom til BI var lokalene spredt på tre forskjellige steder i Oslo og Bærum i tillegg til de andre regionale campusene. De fleste forskerne satt i Sandvika og var veldig fornøyde med det. Heltidsstudentene var på Schous plass, der de var lokalisert i et gammelt bryggeri som hadde begynt å forfalle. På Ekeberg hadde BI et slott som ble benyttet av Executive-studentene. Dette var et flott bygg, men svært uegnet for et moderne business campus. Derfor kom ideen om en samlokalisering og valget falt på Nydalen til stor motstand fra de ansatte. Bygget ble åpnet samme dag som Reve gikk av som rektor.

Akkrediteringer stod også sentralt i Reve rektorperiode. Allerede i 1999 fikk BI sin første internasjonale akkreditering fra EQUIS og i 2004 fikk BI den norske godkjennelsen fra NOKUT i tillegg til at institusjonen fikk en reakkreditering fra EQUIS. Dette var først og fremst et kvalitetsstempel utad, men også særdeles viktig internt på grunn av de forbedringsprosessene store deler av organisasjonen måtte igjennom. Internasjonale akkrediteringer gjorde det også enklere å ekspandere geografisk, fordi studentene fikk en felles referanseramme for sine kvalitetsvurderinger.

Reve innførte begrepet «tospråklighet» ved BI. Med dette mente han å tilstrebe høy kvalitet både på forskningen og den praktiske undervisningen, og det å snakke både et forskningsspråk og næringslivets språk. Han mente at en institusjon som BI måtte ha en faglig stab som kunne oversette fram og tilbake fra forskningsspråket og næringslivsspråket. Dette var ifølge Reve viktig for å gjøre forskningen mer relevant.