-
BI StartUp

Bergen

BI StartUp er for studenter som ønsker å få en fot innenfor startup-miljøet i Bergen. Her kan de skape et nettverk med andre studenter som interesserer seg for entreprenørskap.

BI StartUp er en møteplass og øvingsarena for business-studenter, som på tvers av linjer og skoler setter opp tverrfaglige team. Her er kontorer til oppstartsbedrifter av BI-studenter og plasser til å jobbe med en startup. I tillegg plass til arrangementer for innovasjon og entreprenørskap. Studenter har mulighet til å øve på pitching, presentasjoner og forretningsplan.

BI StartUp samarbeider med utvalgte aktører i næringslivet og er host for arrangementer. I tillegg til konferanser fra næringslivet hvor alle BI Studenter er velkommen til å delta.


Følg oss i sosiale medier for mer informasjon om når og hvor våre arrangementer er: 
BI-NO-ikon-some-facebook_65.png BI-NO-ikon-some-instagram_65.png BI-NO-ikon-some-linkedin_65.png

Ta kontakt med oss på e-post: bistartup@bi.no.

BI StartUp-teamet i Bergen