BI StartUp

Bergen

BI StartUp er for studenter som ønsker å få en fot innenfor startup-miljøet i Bergen. Her kan de skape et nettverk med andre studenter som interesserer seg for entreprenørskap.

BI StartUp er en møteplass og øvingsarena for business-studenter, som på tvers av linjer og skoler setter opp tverrfaglige team. Her er kontorer til oppstartsbedrifter av BI-studenter og plasser til å jobbe med en startup, samt plass til arrangementer for innovasjon og entreprenørskap. Studenter har mulighet til å øve på pitching, presentasjoner og forretningsplan.

BI StartUp samarbeider med utvalgte aktører i næringslivet, og er host for arrangementer og konferanser fra næringslivet hvor alle BI Studenter er velkommen til å delta.

Er du student og ønsker å bli medlem av BI StartUp?
Logg deg inn i studentportalen og registrer deg.


BI StartUp teamet:

  • Anne Linn Strøm-Erichsen
  • Christin Helberg
  • Anders Refshal

Ta kontakt med oss på e-post: bistartup@bi.no.