-
BI StartUp

Kontor og tilgang til BI Startup Huben

BI Startup Hub er et fysisk møtested på campus Oslo og campus Bergen. Det er for entreprenørskapsinteresserte studenter som ønsker å jobbe med å utvikle nyskapende ideer sammen med andre studenter.

Her bygger man nettverk, hjelper hverandre og bidrar til det sosiale fellesskapet. Studentene skal være med å utvikle engasjerende aktivitet som både bidrar til å utvikle oppstartene og som skaper sosiale arena. I bytte får studentene tilgang på kontorplasser samt ekstra oppfølging og støtte til å utvikle sine egne forretningsideer. Alle former for entreprenørskap er velkommen.

Hvem kan få tilgang til huben?

Ambisiøse studenter som ønsker å utforske praktisk entreprenørskap og utvikle seg selv i et godt arbeidsfellesskap. Det vektlegges at man er åpensinnet, samarbeidsvillig og engasjert.

Alle som ønsker tilgang til huben må legge inn en søknad der du må skrive kort om egen motivasjon for å bli medlem. Når du blir medlem brukes studentkortet som nøkkelkort i døren.

Hva får medlemmer i huben?

  • Tilgang på å bruke huben når campus er åpent.
  • Eksklusiv tilgang på arrangementer i regi av BI Startup
  • Mulighet til å påvirke BI Startup sin aktivitet etter hva studentene trenger
  • Tilgang på mentorer som gir gratis veiledning til studenter med forretningsideer
  • Være med å bygge BI sitt innovasjonsmiljø

Hva forventes av deg?

Huben skal i størst mulig grad være for og av studenter. Derfor må alle bidra til et godt miljø gjennom å være åpen, inkluderende og delevillig. Det forventes at studentene deltar på ukentlige møter, og bidrar til fellesskapet. Det er begrenset med plasser, og derfor vil studenter som ikke oppfyller BI startup sine forventninger miste plassen.

Ved å melde deg inn i BI Startup Hub forplikter du deg til å bidra til god stemning og trivsel for alle. Du skal bidra til et godt samarbeidsklima og holde stedet i orden. Du skal rydde opp etter deg selv og overholde BIs sikkerhetsrutiner.

For å få tilgang til huben svarer du på følgende:

  • Fullt navn, epostadresse og telefonnummer
  • Studieretning, hvilket semester og studieby
  • Hva er din motivasjon for å bli medlem i BI Startup Hub? Gi en kort begrunnelse på maks. 500 ord.

Send søknaden til bistartup@bi.no og merk mailen «Søknad BI Startup Hub». Etter dette er sendt inn vil du bli kontaktet av BI Startup og du vil få mer informasjon om opptaksprosessen videre.