BI Studentorganisasjon

Bergen

BISO Bergen er et samfunn som er drevet for og av engasjerte, inspirerende og dyktige studenter.

Studentorganisasjonen består av et bredt spekter av alt fra undergrupper, idrettslag, utvalg og linjeforeninger. BISO-ledelsen jobber for å gi studentene en bedre studiehverdag- både faglig og sosialt. Gjennom året arbeider vi hardt for å gjøre studietiden enda kjekkere og mer innholdsrik for studentene ved BI campus Bergen.

Kontaktinformasjon til ledelsen i Bergen

President

Emma Dysvik

Tlf: 454 20 295
E-post: leder.bergen@bis.no

Head of Academics & Sustainability

Thea Marie Gaustad

Tlf: 950 14 161
E-post: fag.bergen@bis.no

Head of Business Relations

Morten Ødegård Tømte

Tlf: 481 36 969
E-post: mana.bergen@bis.no

Head of Projects

Robert Søhoel

Tlf: 904 13 179
E-post: pk.bergen@bis.no

Financial Controller

Peder Hauge Sørensen

Tlf: 932 45 027
E-post: okonomi.bergen@bis.no

Head of Marketing and PR

Torjus Loen

Tlf: 924 71 593
E-post: kommunikasjon.bergen@bis.no

Head of Politics

Madelaine Jensen

Tlf: 924 55 943
E-post: ekstern.bergen@bis.no

Head of Internal Affairs

Emma Dahl Vikingstad

Tlf: 954 53 564
E-post: intern.bergen@bis.no

President

Emma Dysvik

Tlf: 454 20 295
E-post: leder.bergen@bis.no

Financial Controller

Peder Hauge Sørensen

Tlf: 932 45 027
E-post: okonomi.bergen@bis.no

Head of Academics & Sustainability

Thea Marie Gaustad

Tlf: 950 14 161
E-post: fag.bergen@bis.no

Head of Marketing and PR

Torjus Loen

Tlf: 924 71 593
E-post: kommunikasjon.bergen@bis.no

Head of Business Relations

Morten Ødegård Tømte

Tlf: 481 36 969
E-post: mana.bergen@bis.no

Head of Politics

Madelaine Jensen

Tlf: 924 55 943
E-post: ekstern.bergen@bis.no

Head of Projects

Robert Søhoel

Tlf: 904 13 179
E-post: pk.bergen@bis.no

Head of Internal Affairs

Emma Dahl Vikingstad

Tlf: 954 53 564
E-post: intern.bergen@bis.no

Kontaktinformasjon til HR

HR – Ansvarlig

Viktoria Pettersen

Tlf: 952 75 599
E-post: hr.bergen@bis.no

HR – Ansvarlig

Ulrik Lie Ulvness

Tlf: 478 93 408
E-post: hr3.bergen@bis.no

HR – Ansvarlig

Rahen Joameri

Tlf: 406 74 139
E-post: hr2.bergen@bis.no

HR – Ansvarlig

Viktoria Pettersen

Tlf: 952 75 599
E-post: hr.bergen@bis.no

HR – Ansvarlig

Rahen Joameri

Tlf: 406 74 139
E-post: hr2.bergen@bis.no

HR – Ansvarlig

Ulrik Lie Ulvness

Tlf: 478 93 408
E-post: hr3.bergen@bis.no