BI Studentorganisasjon Bergen

Linjeforeninger og utvalg

Linjeforeninger

BIS Marketing

Mer informasjon kommer.

Eiendomsutvalget

Formålet med Eiendomsutvalget er å skape et nærmere bånd mellom foretakene i eiendomsmeglingsbransjen og meglerstudentene ved BI.

Det er vårt ønske at foretakene skal få en nærmere tilknytning til våre studenter, og at studentene skal få økt kunnskap om sine muligheter etter endt studie. Dermed er vi et mellomledd som foretakene og studentene kan bruke for å komme i kontakt med hverandre. Vi i Eiendomsutvalget bidrar blant annet med å arrangere relevante arrangementer med foretakene og bransjekveld for at nettverksbyggingen skal bli enklere.

Retail Management

Formålet med linjeforeningen vår er engasjere og inspirere studentene ved linjen vi går og skape god kontakt tvers på alle trinnene.

Dette gjør vi ved å arrangere både linjefester og klasseturer for studentene ved Retail Management linjen. I tillegg til dette har vi faglige arrangement med forelesere som er yrkesrettet mot retail bransjen, som gir studentene en ypperlig mulighet til å knytte kontakter i næringslivet noe som kan være til stor fordel i fremtiden.

BIS Communication

Mer informasjon kommer.

Organisasjonspsykologi, HR og ledelse

Vi jobber for å skape god kommunikasjon og kontakt mellom trinnene på linjen, et godt klassemiljø, og å inspirere og engasjere studentene gjennom linjefester og linjeturer.

I tillegg arrangerer vi faglige arrangementer, som for eksempel relevante foredrag fra næringslivet. Vi ønsker å skape et trygt og behagelig miljø for alle, både på forelesninger og ellers på skolen. 

I tillegg vil vi gi et innsyn til nye studenter, og til dere som vurderer å søke organisasjonspsykologi, HR og ledelse. Dersom det skulle være noen spørsmål er det bare å ta kontakt med leder André Munthe på mail leder.bispolhr@gmail.com.
 

BIS Marketing

Mer informasjon kommer.

BIS Communication

Mer informasjon kommer.

Eiendomsutvalget

Formålet med Eiendomsutvalget er å skape et nærmere bånd mellom foretakene i eiendomsmeglingsbransjen og meglerstudentene ved BI.

Det er vårt ønske at foretakene skal få en nærmere tilknytning til våre studenter, og at studentene skal få økt kunnskap om sine muligheter etter endt studie. Dermed er vi et mellomledd som foretakene og studentene kan bruke for å komme i kontakt med hverandre. Vi i Eiendomsutvalget bidrar blant annet med å arrangere relevante arrangementer med foretakene og bransjekveld for at nettverksbyggingen skal bli enklere.

Organisasjonspsykologi, HR og ledelse

Vi jobber for å skape god kommunikasjon og kontakt mellom trinnene på linjen, et godt klassemiljø, og å inspirere og engasjere studentene gjennom linjefester og linjeturer.

I tillegg arrangerer vi faglige arrangementer, som for eksempel relevante foredrag fra næringslivet. Vi ønsker å skape et trygt og behagelig miljø for alle, både på forelesninger og ellers på skolen. 

I tillegg vil vi gi et innsyn til nye studenter, og til dere som vurderer å søke organisasjonspsykologi, HR og ledelse. Dersom det skulle være noen spørsmål er det bare å ta kontakt med leder André Munthe på mail leder.bispolhr@gmail.com.
 

Retail Management

Formålet med linjeforeningen vår er engasjere og inspirere studentene ved linjen vi går og skape god kontakt tvers på alle trinnene.

Dette gjør vi ved å arrangere både linjefester og klasseturer for studentene ved Retail Management linjen. I tillegg til dette har vi faglige arrangement med forelesere som er yrkesrettet mot retail bransjen, som gir studentene en ypperlig mulighet til å knytte kontakter i næringslivet noe som kan være til stor fordel i fremtiden.

Utvalg

Aksjeklubben

Aksjeklubben er en undergruppe for de med spesiell interesse for fagfeltet finans.

Her får man faglig utvikling gjennom analyser, verdsettelser og presentasjoner av selskaper man ønsker at Aksjeklubben skal investere i. Aksjeklubben er delaktig av Nordnets skoleduell hvor vi kjemper mot mange flere universiteter og høgskoler for å bli kjent som den beste forvalteren blant Norges største skoler.

BISO Cards

BISO Cards er en undergruppe som legger fokus på det sosiale mellom studenter.

Uten formell agenda, setter vi oss ned for å spille poker, kortspill og andre spill. Intensjonen til denne gruppen er å lage en arena hvor man kan dyrke sosiale relasjoner. Gjennom året arrangerer vi diverse sosiale arrangementer, og sørger for å danne høydepunkter for medlemmene våre. 

BISO Seafood

Mer informasjon kommer.

Start BI Bergen

Mer informasjon kommer.

Shippingutvalget

Mer informasjon kommer.

Bottiglia

Bottiglia er gruppen for den som er interessert i mat og god drikke.

Vi gir studenter tilgang til kunnskap om mat og vin passende for studentlivet (les: studentbudsjett). Med jevnlige samlinger med kurs og besøk hos produsenter, lærer vi masse i et godt felleskap. 
 

BISO DJs

BISO DJs er en gruppe for musikkinteresserte på skolen som ønsker å samle studenter som har stor kjærlighet for musikkulturen.

Her er det mulighet for å lære seg å bli DJ eller hvis man allerede er en etablert DJ så er dette en rett gruppe for deg! Vi spiller på mange av skolens arrangementer og er allerede veldig godt etablert på Campus Bergen.

Aksjeklubben

Aksjeklubben er en undergruppe for de med spesiell interesse for fagfeltet finans.

Her får man faglig utvikling gjennom analyser, verdsettelser og presentasjoner av selskaper man ønsker at Aksjeklubben skal investere i. Aksjeklubben er delaktig av Nordnets skoleduell hvor vi kjemper mot mange flere universiteter og høgskoler for å bli kjent som den beste forvalteren blant Norges største skoler.

Shippingutvalget

Mer informasjon kommer.

BISO Cards

BISO Cards er en undergruppe som legger fokus på det sosiale mellom studenter.

Uten formell agenda, setter vi oss ned for å spille poker, kortspill og andre spill. Intensjonen til denne gruppen er å lage en arena hvor man kan dyrke sosiale relasjoner. Gjennom året arrangerer vi diverse sosiale arrangementer, og sørger for å danne høydepunkter for medlemmene våre. 

Bottiglia

Bottiglia er gruppen for den som er interessert i mat og god drikke.

Vi gir studenter tilgang til kunnskap om mat og vin passende for studentlivet (les: studentbudsjett). Med jevnlige samlinger med kurs og besøk hos produsenter, lærer vi masse i et godt felleskap. 
 

BISO Seafood

Mer informasjon kommer.

BISO DJs

BISO DJs er en gruppe for musikkinteresserte på skolen som ønsker å samle studenter som har stor kjærlighet for musikkulturen.

Her er det mulighet for å lære seg å bli DJ eller hvis man allerede er en etablert DJ så er dette en rett gruppe for deg! Vi spiller på mange av skolens arrangementer og er allerede veldig godt etablert på Campus Bergen.

Start BI Bergen

Mer informasjon kommer.