BI Studentorganisasjon

Krisepakke for studenter

Regjeringen har nå presentert en krisepakke for studenter som opplever inntektsbortfall ved permittering grunnet koronakrisen.

30. mars 2020

Denne krisepakken har to hovedpunkt som inkluderer at studentene som mottar støtte fra lånekassen vil få utbetalt det resterende stipendet for vårsemesteret 15.april og at studenter som har mistet inntekt kan søke om et tilleggslån på 26.000 kroner. Statsråd for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim, mener at dette ville sikre at studenter ikke faller fra og må slutte på sine respektive studier grunnet bortfall av inntekt.

Det er svært positivt at det er presentert en løsning som raskt gir studenter som blir satt i en ekstra sårbar situasjon tilgang til frie midler til å dekke deres basisutgifter, men ordningen er langt ifra god nok. Det beskrives også som en god løsning for studenter som mister sin biinntekt, men hva med studentene som har inntekten vedsiden av studiene som sin primærinntekt?

Mange studenter arbeider hardt utenfor studiene og mottar ikke støtte fra Lånekassen for å forsørge seg selv og familie. Studenter er arbeidstakere og skattebetalere på lik linje som andre permitterte ansatte i Norge, de bør da bli behandlet deretter. En forskjellsbehandling som fratar studenters økonomiske rettigheter på denne måten, er uakseptabelt. En ordning som øker studenters gjeldsbelastning, er ikke en god ordning.

Hvis man ser på studenter som studerer på private utdanningsinstitusjoner slik som våre studenter på BI, mottar en stor andel av disse allerede studielån og skolepenger for å kunne fullføre sin utdanning, samtidig som mange av studentene arbeider ved siden av studiene for å få endene til å møtes. Tiltak som de som ble presentert i dag gjør studentene våre enda mer sårbar når de etter hvert skal ut i et stadig mer usikkert arbeidsmarked med flere hundre tusen i studiegjeld. Mange vil nok oppleve større utfordringer ved å komme seg inn på boligmarkedet og redusert evne til å betjene den store gjelden.

Vi studenter er mer enn studenter - vi er arbeidstakere og skattebetalere, vi bør bli behandlet deretter.