BI Studentorganisasjon Oslo

Linjeforeninger

Linjeforeningene har ansvaret for det faglige og sosiale miljøet på linjene.

Finn din linjeforening for mer informasjon om deres tilbud til studentene på linjen din. Merk at dette er en oversikt over linjeforeningene i BISO, og ikke BIs studier. For oversikt over studier, gå til Studier og kurs.

Linjeforeninger Bachelor

Bachelor of Business Administration (BBA) image
Bachelor of Business Administration (BBA) image

Bachelor of Business Administration (BBA)

BBA studentforening er en akademisk organisasjon som representer alle studenter som deltar på programmet. Det er en underorganisasjon av BISO, bestående av de 6 medlemmene i styret som jobber tett med BISO, og representer alle studenter som studerer Bachelor of Business Administration ved BI campus Oslo.

Vårt mål er å tilby studentene en rekke tilbud som vil hjelpe å utvikle dem selv personlig og profesjonelt. Vi gjør dette via forskjellige arrangementer som er både spennende og har klare mål om hva man skal lære og oppnå. Vi håper ved dette å oppnå en kultur som fostrer suksess.

Følg oss: Instagram

Les mer om Bachelor of Business Administration (BBA)

Creative Industries Management image
Creative Industries Management image

Creative Industries Management

Linjestyret til Creative Industries Mamagement jobber for å gjøre studiehverdagen til studentene på linja så innholdsrik og positiv som mulig. Vi jobber med alt fra mindre sosiale arrangementer til faglige tilbakemeldinger, samarbeidsavtaler og større konferanser. 

Eiendomsmegling, jus og økonomi image
Eiendomsmegling, jus og økonomi image

Eiendomsmegling, jus og økonomi

Vi i Eiendomsmeglerstyret har forskjellige arrangementer, både sosiale og faglige for alle som går Eiendomsmegling på BI. 

Vi samarbeider med meglerforetakene i Oslo og NEF, NEF ung. Det er viktig for oss at alle som går Eiendomsmegling trives best mulig. Følg med på sosiale medier for oppdateringer angående studiet.

Følg oss: Facebook | Instagram

Les mer om Bachelor i Eiendomsmegling, jus og økonomi

Finans (Bachelor + Master) image
Finans (Bachelor + Master) image

Finans (Bachelor + Master)

Mer informasjon kommer snart...

Følg oss: Facebook | Instagram

International Management image
International Management image

International Management

Vi er en motivert og energifull gjeng som er her for å hjelpe dere. Vi blir å arrangere masse sosiale arrangementer i løpet av året for både nye og gamle studenter. Vi står disponibel til hjelp med alt av spørsmål, uansett hva det måtte være. Vi er her for deg! 

I International Management vil du ha et stort internasjonalt fokus hvor du lærer om kulturforskjeller, språk og markeder. Du vil rett og slett bli forberedt på å møte det globale næringslivet.

Følg oss: Facebook | Instagram (BI) | Instagram (utveksling)

Les mer om Bachelor i International Management

Organisasjonspsykologi, HR og ledelse image
Organisasjonspsykologi, HR og ledelse image

Organisasjonspsykologi, HR og ledelse

Linjeforeningen for Organisasjonspsykologi, HR og ledelse ble opprettet i august 2019, og består av seks studenter med forskjellige oppgaver, der vi sammen er jobber for et godt faglig og sosialt miljø på vår linje. Alle vi i styret er motiverte til å bidra til dette gjennom våre spesifikke oppgaver og har som intensjon å være tilgjengelig og tilstede for våre medstudenter!

Fram til nå har vi arrangert spennende turer og eventer for studentene, vi etablerer unike samarbeid med bedrifter og vi tar oss av ulike tilbakemeldinger fra studentene til forelesere og andre i administrasjonen på BI. Styrevervet i linjeforeningen er ikke bare utfordrende og lærerikt, men også sosialt og hyggelig for styremedlemmene. 

Følg oss: Instagram

Les mer om Bachelor i Organisasjonspsykologi, HR og ledelse

Siviløkonom (Bachelor + Master) image
Siviløkonom (Bachelor + Master) image

Siviløkonom (Bachelor + Master)

BI Siviløkonomer ble stiftet i Sandvika i 1964 som en studentforening. I dag er BI Siviløkonomer en linjeforening som arbeider for det faglige og sosiale miljøet for siviløkonomstudenter ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

metashare
metashare

Data Science for Business

Bachelor of Data Science for Business sikter for å gi studentene betydelig “hands-on” digitale ferdigheter; lære anvendt programmering, data analytiske teknikker, og data visualisering.

Ferdigheter du lærer deg vil være svært nyttig for å løse forretnings utfordringer på kryss av markedsføring, finans og økonomi. I tillegg vil studenter på linjen lære internasjonal og bærekraftig virksomhetsstyring på et teoretisk og praktisk vis.

BA linjeforeningen til alle som tar bachelor i Data Science for Business i Oslo. Linjestyret strever etter å forbedre studentenes sosiale og faglige tilbud, gjennom ulike aktiviteter og events gjennom året.

Les mer om Bachelor of Data Science for Business

Digital kommunikasjon og markedsføring image
Digital kommunikasjon og markedsføring image

Digital kommunikasjon og markedsføring

Digi-Komm er linjeforeningen for Bachelor i Kommunikasjonsledelse og Digital Kommunikasjon og Markedsføring. Linjeforeningen er til for å skape et godt samhold en mer mellom studentene på tvers av alle trinn og bidra til en mer spennende og innholdsrik studiehverdag. 

Dette kan være i form av å arrangere sosiale sammenkomster, konkurranser eller besøk og foredrag fra relevante aktører fra bransjen. Linjeforeningen bidrar også til å kvalitetssikre det faglige innholdet på linjene. 

Følg oss: Facebook | Instagram

Les mer om Bachelor i Digital kommunikasjon og markedsføring

Entreprenørskap image
Entreprenørskap image

Entreprenørskap

I linjestyret til Entreprenørskap ved BI Oslo sitter vi til sammen syv studenter. Våre oppgaver består primært av å tilrettelegge ulike ting for entreprenørskapsstudenter ved BI Oslo. Eksempler på dette kan være linjeturer, båtfester og Innovasjonsdagen. Vi er også et bindeledd mellom BISO og studentene samt klassekontaktene i de ulike trinnene.

Vi er vanlige studenter som studerer, jobber og fester, men vi har et ekstra ansvar som vi setter av noe av tiden vår til å disponere til ukentlige møter hvor vi planlegger arrangementer eller andre agendapunkter vi ønsker å ta opp.

Følg oss: Facebook | Instagram

Les mer om Bachelor i Entreprenørskap

Forretningsjus og økonomi image
Forretningsjus og økonomi image

Forretningsjus og økonomi

Linjestyret til Forretningsjus og Økonomi ble årets linje i 2019, og vant pris for "Mest inkluderende stand" under Åpen dag våren 2020. For oss er det viktig at studentene har en god studietid, hvor både det faglige og det sosiale står i fokus.

Vi synes det er viktig å ha arrangementer hvor vi inkluderer alle på tvers av klassetrinn og balansere det å ha faglige og sosiale eventer. 

Følg oss: Facebook | Instagram

Les mer om Bachelor i Forretningsjus og økonomi

Markedsføringsledelse image
Markedsføringsledelse image

Markedsføringsledelse

Linjestyret for Markedsføringsledelse og Årsenhet Markedsøkonomi har ansvaret for å ivareta studentenes sosiale og akademiske interesser i løpet av skoleåret. 

Styret jobber for å opprettholde studentenes beste sosiale og faglige miljø, og kommer til å arrangere ulike eventer og jobbe for å sørge for en bedre studiehverdag. Vi er alltid tilgjengelig for spørsmål og henvendelser fra studenter.

Følg oss: Facebook | Instagram | Snapchat: @MFLBI

Les mer om Bachelor i Markedsføringsledelse

Les mer om Årsenhet i Markedsøkonomi

Retail Management image
Retail Management image

Retail Management

Linjeforeningen Retail Management jobber for å gjøre livet på BI best mulig for Retail-studentene. Vi har nær kontakt med foreleserne og sørger for at studentenes stemmer blir hørt, for å sikre den høye kvaliteten på undervisningen vi fortjener. Vi arrangerer også sosiale sammenkomster slik at alle studenter føler de har noen å være med og at de blir kjent med hverandre.

Vi er en positiv gjeng studenter som stiller oss tilgjengelige for andre studenter hvis de trenger å snakke eller har ideer til arrangementer.

Følg oss: Facebook | Instagram

Økonomi og administrasjon image
Økonomi og administrasjon image

Økonomi og administrasjon

Dersom du er ny student innen Økonomi og administrasjon, og ønsker å få det maksimalt ut av din studiehverdag, vil vi absolutt anbefale deg å søke inn for å være en del av linjestyret. Gjennom en slik mulighet vil du kunne bygge opp mye god erfaring innen økonomi, prosjektstyring og flere gode erfaringer som du kan ta med deg videre inn i arbeidslivet.

I tillegg opparbeider du deg kunnskap, og blir en del av et stort sosialt miljø på tvers av de ulike linjene.

Følg oss: Facebook | Instagram | Snapchat: @okad-bi

Les mer om Bachelor i Økonomi og administrasjon

Linjeforeninger Master

Anvendt samfunnsøkonomi image
Anvendt samfunnsøkonomi image

Anvendt samfunnsøkonomi

Mer informasjon kommer...

Business Analytics Association (BAA) image
Business Analytics Association (BAA) image

Business Analytics Association (BAA)

Linjeforeningen Business Analytics Association fungerer som knutepunkt og er broen mellom Business Analytics' masterstudenter, BISO, og samarbeidspartnere. Foreningen er en viktig ressurs for deg som student på alle måter, både sosialt, akademisk og profesjonelt.

Entreprenørskap og innovasjon image
Entreprenørskap og innovasjon image

Entreprenørskap og innovasjon

Mer informasjon kommer...

Graduate Student Society image
Graduate Student Society image

Graduate Student Society

Mer informasjon kommer...

Følg oss: Facebook | Instagram

Regnskap og revisjon image
Regnskap og revisjon image

Regnskap og revisjon

Mer informasjon kommer...

Økonomi og ledelse (QTEM Masters Network) image
Økonomi og ledelse (QTEM Masters Network) image

Økonomi og ledelse (QTEM Masters Network)

Mer informasjon kommer...

BI-Luiss Joint MSc in Marketing image
BI-Luiss Joint MSc in Marketing image

BI-Luiss Joint MSc in Marketing

Mer informasjon kommer...

Business Psychology Association image
Business Psychology Association image

Business Psychology Association

BPA er linjeforeningen for Ledelse og organisasjonspsykologi, og er en studentforening som jobber for å promotere interessene til LOP-studenter på BI.

Målene til foreningen er: 

  1. Å tilrettelegge for en sosial arena for LOP-studenter,
  2. Øke synligheten til LOP-studenter til både interne og eksterne interesser
  3. Tilby karriererelaterte eventer for alle LOP-studenter

Følg oss: Facebook | Instagram

Les mer om Master i Ledelse og organisasjonspsykologi

Forretningsjus og økonomi image
Forretningsjus og økonomi image

Forretningsjus og økonomi

Mer informasjon kommer...

Kvantitativ finans image
Kvantitativ finans image

Kvantitativ finans

Mer informasjon kommer...

Strategic Marketing Management image
Strategic Marketing Management image

Strategic Marketing Management

Mer informasjon kommer...

Følg oss: Facebook | Instagram

Følg BISO Oslo i sosiale medier!

BI-NO-ikon-some-facebook_65.png BI-NO-ikon-some-instagram_65.png